O nás

 

Holcim (Česko), a.s. patří již 125 let mezi renomované výrobce stavebních materiálů na českém i německém trhu. Komíny závodu v Čížkovicích uvidíte již zdaleka. Patříme k průmyslovým dominantám Českého středohoří. Jsme situováni v okrese Litoměřice, cca 3 km od sjezdu z dálnice D8 (sjezd 49 km).

Výrobkové portfolio Holcim Česko

Image
Multibat PLUS

Holcim Česko se může pyšnit nejširší nabídkou cementů na trhu. Výrobkové portfolio tvoří:

  • portlandské cementy, 
  • portlandské struskové cementy, 
  • portlandské směsné cementy,
  • maltovinové pojivo Multibat PLUS
  • vápenec pro odsíření ENVICALC, který se používá k odsíření spalin z elektráren a tepláren,
  • jemně mletý vápencový slín ENVICALC F určený jednak ke stabilizaci a sodifikaci nebezpečných odpadů, jednak k výrobě keramických obkladaček.

Výroba cementu v čížkovické cementárně

Výroba cementu v naší cementárně začíná těžbou kvalitního vápence v nedalekém lomu. Ten se nachází ve vzdálenosti zhruba 3 km od výrobního závodu. Surovina je do cementárny dopravována ekologicky pomocí pásových dopravníků.

 

Výrobní linka

Image
Čížkovická cementárna - věž

Z hlediska používaných technologií je naše cementárna vybavena výrobní linkou disponující rotační pecí, pětipatrovým výměníkem s kalcinačním kanálem a jedním kulovým a jedním horizontálním mlýnem na mletí cementu. 

Soustavné investice do výroby a kritéria BAT

Díky soustavným investicím do technologií a zařízení splňujeme mezinárodní kritéria BAT (best available technologies, tj. nejlepší dostupné technologie). Díky tomu můžeme mimo jiné využívat vysoký poměr alternativních paliv.

Malý exkurz do historie cementárny

Počátek historie čížkovické cementárny sahá až do roku 1890, kdy v Drážďanech vznikla první myšlenka výroby cementu. Výskyt rozsáhlého ložiska suroviny na území obcí Čížkovice a Sulejovice předurčil místo pro výstavbu nové cementárny. Oficiálně začala čížkovická cementárna fungovat v roce 1898 a ve své době se stala jedním z průkopníků průmyslové výroby v regionu. 

Historie Holcim Česko se tedy píše více než sto let a během těch se již ledacos událo. Pojďme se společně podívat na ty nejvýznamnější historické milníky.

Privatizace cementárny a modernizace výroby

Cementárna byla v roce 1992 privatizována největším francouzským cementářským koncernem Lafarge jakožto majoritním vlastníkem. 

V letech 1995 až 1997 byly provedeny rozsáhlé modernizace. Ty byly spojeny například s nahrazením výměníkového systému za moderní systém s předklacinací a výstavbou druhého cementového mlýna typu Horomill (horizontální válcový mlýn).
 

První uvedení cementu pro zdění na český trh

Ve druhé polovině devadesátých let ukončil podnik výrobu hydraulického vápna a pod označením Multibat jako první uvedl na český trh cement pro zdění. V roce 1997 byla v čížkovické cementárně uvedena do provozu mlýnice na výrobu vápence pro odsiřování energetických procesů.
 

Krok vpřed směrem k trvalé udržitelnosti

Další rozvoj závodu směřoval především ke zmírnění dopadů výroby na životní prostředí. Výměna elektrostatického odlučovače snížila emise tuhých znečisťujících látek. Prodloužení kalcinačního kanálu umožnilo další rozvoj využívání alternativních paliv. V oblasti nahrazování primárních paliv palivy alternativními se čížkovická cementárna již dlouhodobě udržuje na evropské špičce.

Aktivity v novém tisíciletí

Stejně jako v každém jiném průmyslovém odvětví, i zde je důležité „neusnout na vavřínech“. Právě proto jsme pokračovali v dalších aktivitách i s příchodem nového tisíciletí

Samoobslužný nakládací systém

V roce 2002 uvedla společnost Holcim Česko do provozu samoobslužný nakládací systém, který umožňuje odběry volně loženého cementu 24 hodin denně, včetně sobot a nedělí.
 

Provoz akreditované betonářské laboratoře

Od roku 2004 funguje pro potřeby technického poradenství a zákaznického servisu akreditovaná betonářská laboratoř.
 

Vznik skupiny LafargeHolcim, potažmo Holcim

V roce 2015 vznikla spojením skupin Lafarge a Holcim skupina LafargeHolcim. Tato nová skupina zůstala v České republice zastoupena pouze čížkovickou cementárnou. V červnu roku 2021 pak skupina LafargeHolcim změnila svůj název na „Holcim“. Skupina Holcim má své sídlo ve Švýcarsku.
 

Členství ve Svazu výrobců cementu

Od roku 2002 jsme aktivními členy Svazu výrobců cementu. Ten vznikl rozpadem původního Svazu výrobců cementu a vápna, založeného v roce 1992, jehož členy jsme byli také od úplného počátku. 

 

Chcete se o historii naší cementárny dozvědět více? Prohlédněte si tuto infografiku!

 

Chci se dozvědět více aktuálních informací