ENVICALC

 

ENVICALC je mletý sušený vápencový slín určený pro odsíření kouřových plynů při fluidním spalování.

  • surovinou pro výrobu je vysoce reaktivní vápencový slín těžený v lomu Úpohlavy

  • vyrábí se procesem mletí, sušení a třídění na moderní výrobní lince zajišťující stabilitu požadovaných kvalitativních parametrů

Použití:

  • pro odsíření kouřových plynů při fluidním spalování

Vlastnosti:

  • zvolená granulometrie a vysoká reaktivita vápence zaručuje minimální obsah volného vápna v popelu a tímto maximální využití účinné složky pro odsiřovací proces

  • vápenec je již při teplotě 760 ºC zcela dekarbonizován, tj. veškerý oxid vápenatý je připraven pro sulfatační reakci

 

 
envicalc tabulka

 

 

Způsob dodávek:

  • volně ložený a autocisternách nebo železničních vagónech RAJ

Bezpečnostní opatření:

  • chraňte pokožku a oči před zasažením

  • podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu

Management kvality:

  • Lafarge Cement, a.s. má zaveden systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 a systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016.

Potřebujete detailnější informace? Jsme zde pro vás a rádi zodpovíme vaše dotazy.