Používání cookies

Politika používání policy

Účelem této politiky používání cookies je poskytnout vám informace o vlastnostech a smyslu námi využívaných cookies a informace o tom, jak je při vašem prohlížení zakázat, pokud chcete. Taktéž vás vyzýváme, abyste si přečetli naše právní prohlášení.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou umístěny na váš počítač webovými stránkami, které navštívíte.

Většinou jsou používány pro fungování webových stránek, anebo aby stránky pracovaly efektivněji a taktéž aby poskytovaly informace vlastníkům webových stránek.

Kromě toho cookies umožňují identifikovat váš počítač.

Používání cookies

www.holcim.cz používá cookies z mnoho různých důvodů.

Obvykle jsou používány dvě hlavní skupiny cookies:

 • Funkční cookies
 • Výkonnostní cookies
   

Funkční cookies reagují na technické požadavky. Jsou zapotřebí pro efektivní a bezpečné připojení k webovým stránkám.

Výkonnostní cookies zaznamenávají některé vaše preference, a tím zlepšují prohlížení, které je poté snazší, rychlejší a uživatelsky přívětivé. Tyto cookies jsou také používány ke statistickým účelům a mohou mít různé zdroje, funkce a dobu používání.

 • Přímé cookies: cookies umístěny webovou stránkou www.holcim.cz při její návštěvě, přičemž je může přečíst pouze webová stránka www.holcim.cz.
 • Nepřímé cookies: cookies umístěny třetí stranou při návštěvě webové stránky, např. cookies umístěny stránkami sociálních médií.
 • Funkční cookies zajišťují, aby stránky fungovaly správně (např. přihlášení, registrace a volba jazyka) nebo umožňují poskytovat servis, který výlučně uživatelé webových stránek požadují. Funkční cookies jsou přímými cookies.
 • Výkonnostní cookies jsou na webových stránkách umístěny ze statistických, sociálních a komerčních důvodů nebo aby vytvářely všeobecný profil uživatele. Výkonnostní cookies mohou být přímé nebo nepřímé.
  • Cookies umístěné pro statistické účely poskytují informace o navštívené webové stránce a poloze počítače (Google Analytics atd.).
  • Cookies umístěné pro sociální účely umožňují uživateli webových stránek sdílet jejich obsah na sociálních sítích (Twitter, Facebook, atd.).
 • Trvalé cookies zůstávají na pevném disku vašeho počítače po předem stanovenou dobu nebo do doby, než je vymažete.
 • Přechodné cookies (nebo dočasné cookies) usnadňují vaši aktivitu během prohlížení. Všechny dočasné cookies jsou vymazány, jakmile zavřete svůj prohlížeč. Dočasné cookies jsou zpravidla funkčními cookies.

Jaký typ cookies používá stránka www.HOLCIM.cz?

Webová stránka www.holcim.cz vždy vyhledává nové způsoby, jak vylepšit své stránky a služby, které vám nabízí. www.holcim.cz používá cookies ke zlepšení používání a fungování svých webových stránek a lepšímu porozumění, jak tyto stránky používáte.

- Funkční cookies

www.holcim.cz používá funkční cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování svých webových stránek a které vás osobně neidentifikují.

Díky cookies je fungování stránek uživatelsky přívětivější a jsou vám poskytovány osobnější online zkušenosti.

Níže naleznete přehled a více informací o funkčních cookies, které umísťujeme.

- Výkonnostní cookies

www.holcim.cz používá výkonnostní cookies ke sběru informací o vašem používání webových stránek s cílem vylepšit jejich obsah a usnadnit jejich používání.

Níže naleznete přehled a více informací o funkčních cookies, které umísťujeme.

Název cookie

Zdroj

Účel a typ cookies

Délka trvání

_utma

Google Analytics

Statistické cookies: klikněte zde 

Pro jejich deaktivaci si stáhněte nástroj Google: klikněte zde 

2 roky

_utmb

Google Analytics

Statistické cookies: klikněte zde 

Pro jejich deaktivaci si stáhněte nástroj Google: klikněte zde 

30 minut

_utmc

Google Analytics

Statistické cookies: klikněte zde 

Pro jejich deaktivaci si stáhněte nástroj Google: klikněte zde 

Do uzavření prohlížeče.

_utmz

Google Analytics

Statistické cookies: klikněte zde 

Pro jejich deaktivaci si stáhněte nástroj Google: klikněte zde 

6 měsíců

JSESSIONID  

www.holcim.cz

Cookies, které identifikují technickou strukturu, kterou návštěvník webových stránek používá k vyhledávání.

120 minut

www.holcim.cz_COM_SPLASH  

www.holcim.cz

Cookies, které uvádějí, zda návštěvník přijal nebo zamítl zobrazení vyskakovacího (pop-up) okna na úvodní stránce.

1 rok

has_js  

Seitosei/www.holcim.cz

Cookies, které uvádějí, zda prohlížeč uživatele má povolen javascript.

1 den

MD5url  

Seitosei

Cookies, které si pamatují hodnocení článku po dobu 48 hodin.

2 dny

session_of_survey_137  

Seitosei

Na „consultation.holcim.com“: cookies, které archivují rozhraní uživatele.

1 rok

PHPSESSID  

Seitosei

V sekci pro akcionáře: cookies pro ověření totožnosti.

30 minut

crm_cookieEnabled   

CRMmetrics

Cookies, které přizpůsobují uživatelské rozhraní. Cookies jsou zapsány, pokud jsou povoleny.

- Pokud se návštěvníkovi nezobrazí vyskakovací (pop-up) okno: délka trvání cookie: 1 den.

- Pokud návštěvník odmítne účast ve studii: délka trvání cookie: 20 dnů.

- Pokud se návštěvník studie zúčastní: délka trvání cookie: 90 dnů.

refer  

CRMmetrics

Cookies, které přizpůsobují uživatelské rozhraní. Cookies, které archivují stránku odkazujícího.

- Pokud se návštěvníkovi nezobrazí vyskakovací (pop-up) okno: délka trvání cookie: 1 den.

- Pokud návštěvník odmítne účast ve studii: délka trvání cookie: 20 dnů.

- Pokud se návštěvník studie zúčastní: délka trvání cookie: 90 dnů.

cntr  

CRMmetrics

Cookies, které přizpůsobují uživatelské rozhraní. Cookies, které slouží jako počítadlo u dotazníkových průzkumů.

- Pokud se návštěvníkovi nezobrazí vyskakovací (pop-up) okno: délka trvání cookie: 1 den.

- Pokud návštěvník odmítne účast ve studii: délka trvání cookie: 20 dnů.

- Pokud se návštěvník studie zúčastní: délka trvání cookie: 90 dnů.

crmseen  

CRMmetrixs

Cookies, které přizpůsobují uživatelské rozhraní. Cookies, které uvádějí, zda se uživateli zobrazilo vyskakovací (pop-up) okno dotazníku.

- Pokud se návštěvníkovi nezobrazí vyskakovací (pop-up) okno: délka trvání cookie: 1 den.

- Pokud návštěvník odmítne účast ve studii: délka trvání cookie: 20 dnů.

- Pokud se návštěvník studie zúčastní: délka trvání cookie: 90 dnů.

donex1  

CRMmetrixs

Cookies, které přizpůsobují uživatelské rozhraní. Cookies, které uvádějí, zda byl nahrán statistický přehled dotazníku/průzkumu.

- Pokud se návštěvníkovi nezobrazí vyskakovací (pop-up) okno: délka trvání cookie: 1 den.

- Pokud návštěvník odmítne účast ve studii: délka trvání cookie: 20 dnů.

- Pokud se návštěvník studie zúčastní: délka trvání cookie: 90 dnů.

donex  

CRMmetrixs

Cookies, které přizpůsobují uživatelské rozhraní. Cookies, které uvádějí, zda byl nahrán statistický přehled dotazníku/průzkumu.

- Pokud se návštěvníkovi nezobrazí vyskakovací (pop-up) okno: délka trvání cookie: 1 den.

- Pokud návštěvník odmítne účast ve studii: délka trvání cookie: 20 dnů.

- Pokud se návštěvník studie zúčastní: délka trvání cookie: 90 dnů.

bkalias  

Backelite

Mobilní verze

Technické údaje o mobilním zařízení za účelem přizpůsobení obsahu a ikon formátu a technickým parametrům zařízení.

3 roky

www.holcim.cz_POLICY

www.holcim.cz

Cookies, které rozpoznávají uzavření Politiky používání cookies.

1 rok

popup_message_displayed

www.holcim.cz

Cookies, které uvádějí, zda návštěvník zavřel vnořené okno na domovské stránce. 

7 dnů

 

Cookies ze sociálních sítí vám umožňují sdílet s ostatními obsah našich webových stránek a váš názor na ně např. prostřednictvím tlačítek „Sdílet“ a „Líbí se mi“ ze sociálních sítí jako jsou Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo, atd. Sociální síť, která poskytuje tato tlačítka, vás použitím tohoto tlačítka může identifikovat, dokonce i když jste na něj při prohlížení našich stránek nekliknuli. Dochází k tomu, jelikož některé cookies umožňují dotčené sociální síti sledovat vaše prohlížení našich stránek, pokud je sociální síť při prohlížení našich stránek na vašem zařízení aktivní.

Nemáme žádnou kontrolu nad procesy používanými sociálními sítěmi ke sběru informací o vašem prohlížení našich stránek. Žádáme vás, abyste se seznámili s politikami ochrany osobních údajů příslušných sociálních sítí. Tyto vám poskytují jistou možnost zachování diskrétnosti ve vztahu k sociálním sítím, zvláště vytvořením nastavení svého účtu s každou sítí.

Délka používání cookies třetích stran, jako jsou cookies ze sociálních sítí, je zachována, může být upraveny kdykoliv předtím, než o tom www.holcim.cz získá informaci. Jakmile je www.holcim.cz informována, změny délky trvání budou uvedeny v rámci této politiky.

Nastavení parametrů vašeho prohlížeče

Všechny prohlížeče webových stránek vám umožňují cookies zakázat nebo je deaktivovat. Postup se u každého prohlížeče liší.

Svůj prohlížeč můžete také využít k zobrazení cookies, které jsou na vašem počítači používány a po jednom je vymazat nebo je vymazat najednou.

Níže naleznete instrukce, jak blokovat a/nebo vymazat cookies u nejběžněji používaných prohlížečů:

Pokud jste zablokovali všechny nebo některé cookies, je možné, že nebudou webové stránky fungovat správně nebo že nebudete mít přístup k některým částem webových stránek, za což neneseme odpovědnost.

Aktualizace politiky používání cookies

Vyhrazujeme si právo provádět jakékoliv změny v této politice, zvláště v souvislosti s legislativními požadavky.

Právo na ochranu osobních údajů

Některé cookies, které www.holcim.cz používá a jsou uvedeny výše, umožňují sběr osobních údajů. www.holcim.cz je zodpovědná za zpracování těchto osobních údajů.

Tyto údaje jsou pro všechny cookies zásadní, aby mohly správně vykonávat svou funkci. Jsou využívána pouze příslušnými útvary v rámci webových stránek www.holcim.cz a svými poskytovateli služeb, pokud existují.

www.holcim.cz používá zvláště službu Google Analytics od společnosti Google Inc („Google“) ke statistickým účelům.

V souvislosti s touto službou jsou údaje posbírané cookies Google Analytics (údaje o připojení a prohlížení) odesílána a uložena Googlem na serverech umístěných v USA. Subjekty Google jsou členy Safe Harbor a zajišťují náležitou úroveň ochrany údajů (Rozhodnutí komise 2000/520/EC ze dne 26. července 2000).

Pro uplatnění vašeho práva na dotaz, přístup a změnu vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese uvedené na www.holcim.cz v sekci Ochrana osobních údajů.