Etika

 

Dbáme na to, abychom byli pro vás spolehlivým partnerem. Co si ujednáme, to platí. Vysoký standard je součástí naší firemní kultury, který se odráží v tom, jak řídíme a provozujeme naši každodenní činnost. 

Pokud vás zajímá víc, můžete si projít kodexy, kterými se naše společnost při svém podnikání řídí.

Etický kodex

Zajišťuje, že všichni ředitelé, vedoucí pracovníci a zaměstnanci sdílejí závazek skupiny Holcim k bezúhonnému podnikání, a poskytuje pokyny, jak tento závazek uplatnit v praxi.

Etický kodex pro dodavatele

Usilujeme o budování dlouhodobých vztahů s dodavateli, kteří mají závazek k udržitelnému rozvoji. Naším cílem je mít za partnery dodavatele, kteří budou dodávat zboží a poskytovat služby naší Skupině a našim zákazníkům a ukazovat zodpovědné řízení dodavatelského řetězce.

Linka čestnosti

Případné podněty týkající se činnosti Holcim Česko z hlediska dodržování právních předpisů a Kodexu obchodního chování lze uplatnit na bezplatném telefonním čísle: 800 900 538 (identifikační kód 77084)​, nebo prostřednictvím online platformy.

 

Chci se dozvědět více aktuálních informací