Etika

 

Dbáme na to, abychom byli pro vás spolehlivým partnerem. Co si ujednáme, to platí. Vysoký standard je součástí naší firemní kultury, který se odráží v tom, jak řídíme a provozujeme naši každodenní činnost. 

Pokud vás zajímá víc, můžete si projít kodexy, kterými se naše společnost při svém podnikání řídí.

Etický kodex

Zajišťuje, že všichni ředitelé, vedoucí pracovníci a zaměstnanci sdílejí závazek skupiny Holcim k bezúhonnému podnikání, a poskytuje pokyny, jak tento závazek uplatnit v praxi.

Etický kodex pro dodavatele

Usilujeme o budování dlouhodobých vztahů s dodavateli, kteří mají závazek k udržitelnému rozvoji. Naším cílem je mít za partnery dodavatele, kteří budou dodávat zboží a poskytovat služby naší Skupině a našim zákazníkům a ukazovat zodpovědné řízení dodavatelského řetězce.

SpeakUp - Linka čestnosti
  • Nové telefonní číslo SpeakUp linky 800 050 833       

  • Případné podněty týkající se činnosti Holcim (Česko), a.s. z hlediska dodržování právních předpisů a Kodexu obchodního chování lze uplatnit na tel. čísle +420723242134 nebo e-mailu: ivo.beranek.ext@holcim.com u příslušné osoby, kterou je JUDr. Ivo Beránek, nebo prostřednictvím online platformy. V oznámení je nutné uvést údaje o jménu, příjmení a datum narození, případně jiné údaje, z nichž lze dovodit totožnost oznamovatele.

  • Požádá-li o to Oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 14 dnů od vznesení této žádosti. 

  • Oznámení je možno podat rovněž prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému v působnosti Ministerstva spravedlnosti České republiky dostupného na: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

 

Chci se dozvědět více aktuálních informací