SPONZORINGOVÝ PROGRAM HOLCIM ČESKO

Holcim (Česko), a.s. (dále jen “Holcim Česko”) se zavázal podporovat místní komunity. Proto nově vyhlašujeme Sponzoringový program Holcim Česko. Již nyní Holcim Česko přispívá ročně na projekty v regionu v hodnotě cca 1,5 - 2 mil. Kč. Dosud to byly převážně stálé projekty. Nyní jsme se rozhodli věnovat část této částky na další projekty v regionu.

Projekty, které budeme podporovat, souvisí s ochranou životního prostředí, s rozvojem infrastruktury v regionu, a jsou to také aktivity se vzdělávací, sociální a zdravotní tématikou.

Na nové nápady na projekty čekáme do 30. 9. 2023!
Informujte se o účelu našeho programu podmínkách žádosti:

Jaký je účel programu?

Podpora aktivit zaměřených na udržitelný rozvoj vycházející z potřeb místních komunit a posílení soudržnosti a spolupráce lidí žijících v regionu v jedné z následujících oblastí:

  • vzdělávání, věda, rozvoj dovedností,
  • zdraví, zdravotní péče
  • sociální účely a zaměstnanost
  • ochrana životního prostředí, ochrana klimatu,
  • rozvoj infrastruktury podporující místní komunitu,
  • další iniciativy zaměřené na podporu a rozvoj života místní komunity

Kdo se může přihlásit?

Do výběrového řízení se mohou přihlásit právnické osoby jako jsou nadace, nadační fondy, veřejné nadace, spolky, splňující následující podmínky: neziskové organizace založené dobrovolně, pro veřejné účely, nevýdělečně. Přihlásit se mohou též příspěvkové organizace měst a obcí, nebo zdravotnická zařízení. Výběrového řízení se mohou zúčastnit i konsorcia právnických osob splňující výše uvedená kritéria.

Výběrového řízení se nemohou zúčastnit subjekty zabývající se politickou činností nebo financované politickými stranami. Další podmínkou je, že sídlo / provozovna / žadatelské organizace a místo realizace jimi plánovaného projektu jsou v bezprostřední spádové oblasti Holcim Česko - okres Litoměřice, případně jsou to obce na hranici okresu Litoměřice.

POKUD JSTE PŘEDSTAVITELEM VÝŠE UVEDENÝCH SUBJEKTŮ A STANOVUJETE SI DLOUHODOBÉ KOMUNITNÍ CÍLE, PŘIHLAŠTE SE!

Kolik podpory je k dispozici?

Z dostupných 400 000 Kč lze s každým projektem získat maximálně 200 000 Kč.

Uzávěrka přihlášek podzim 2023

Termín odevzdání žádostí: středa 30. září 2023.

Termín realizace podpořených projektů: termín zahájení je 1. září 2023 a uzávěrka je 30. listopadu 2023, tj. vítězové musí projekt uzavřít nejpozději do 30. listopadu 2023. Obdarovaní jsou povinni projekt vypořádat nejpozději do 15. prosince 2023.

Zároveň upozorňujeme žadatele na skutečnost, že v případě úspěšné žádosti se předpokládá uzavření smlouvy do 15. října 2023 a výplata do poloviny listopadu 2023. Vítězové výběrového řízení budou vyrozuměni do 30. září 2023 pracovníky Holcim Česko.

Zadávací dokumentace

Přehled podporovaných oblastí najdete zde.

Děkujeme za Váš zájem. V případě dotazů se obraťte na email: nikola.dolezalova@holcim.com