Nové slínkové silo za 350 miliónů Kč přinese výhody cementárně i jejímu okolí 

Lafarge Cement zahájil v areálu závodu v Čížkovicích výstavbu nového slínkového sila. Zařízení na uskladnění slínku má pojmout až 50 000 tun této základní suroviny pro výrobu cementu. Cílem je zcela zamezit jeho venkovnímu skladování a tím eliminovat činnosti, které jsou zdrojem prašnosti a přispět tak ke zlepšení životního prostředí našeho nejbližšího okolí. Jedná se o rozměrově velikou stavbu, průměr sila má činit 32 metrů a celková výška bude 65 metrů.

Na začátku května 2022 byla podepsána smlouva s generálním dodavatelem stavby - českou společností Aliacem, s.r.o., Přerov - specializující se na stavby na klíč a rekonstrukce technologických celků v cementářském průmyslu, a to v rozsahu realizačního inženýringu, kompletních dodávek technologie a samotné výstavby sila.

„Do konce tohoto roku budou připraveny základy sila a dopravníků, v prvním pololetí roku 2023 proběhne výstavba sila a montáž dopravníků, ve druhém pololetí pak montáž zbývající technologie a elektroinstalace,“ uvádí generální ředitel Aliacem s.r.o. Milan Paštěka.

Silo tak bude k dispozici před zimní odstávkou v roce 2024 a bude moci shromáždit dostatečné množství slínku na další sezónu. V tomto novém sile bude Lafarge Cement skladovat standardní slínek. Stávající menší silo, které je nyní k dispozici, bude nově sloužit pro tzv. RA slínek.

„Zvolené technické řešení a vybraná technologická zařízení zajistí minimalizaci prašnosti při transportu a skladování slínku, což přinese zlepšení pracovních podmínek pro obsluhu a údržbu zařízení a podstatně zlepší životní prostředí v okolí cementárny. Ekologický aspekt je jeden z hlavních parametrů, které v současné chvíli musí splňovat všechny nové investice v Lafarge,“ vysvětluje Miroslav Kratochvíl, generální ředitel a předseda představenstva Lafarge Cement.

Subdodavatelem stavební části, tedy základů pod silo, vyskladňovacích kanálů a samotné výstavby sila, je společnost Tažené konstrukce, spol. s.r.o., Pardubice.

„Silo bude postaveno za použití speciální technologie posuvného bednění, kdy vlastní betonáž stěny sila bude probíhat kontinuálně bez přerušení po dobu cca 3 týdnů včetně již instalované střechy sila, což je naše unikátní technologie, která zvyšuje efektivitu výstavby,“ uvádí generální ředitel společnosti Tažené konstrukce, spol. s.r.o.  Václav Branda.

Díky použití této technologie vznikne celistvá stěna bez přerušení pracovními spárami, které vznikají při použití běžného překládaného bednění. Stěna a střecha sila jsou navrženy jako předpínané železo-betonové konstrukce. Základní myšlenkou předpínání je zvětšení tlačené oblasti betonu a využití celého betonového průřezu v tlaku. Předpětí v prvku musí být veliké, aby po konečném zatížení prvku v konstrukci nevznikl v jeho betonovém průřezu tah. Předpínací výztuž slouží v prvku k udržení tlakového napětí v betonu větším, než je tah od zatížení.

Lafarge Cement vyrábí všechny své výrobky s maximálním ohledem na životní prostředí. S tím souvisí investiční projekty, u nichž důkladně posuzuje parametry udržitelnosti. Hodnotí se dopad projektu na životní prostředí, o kolik tun se sníží emise CO2, prachu a jiných škodlivin nebo zda a na jak dlouho se prodlouží životnost stávajícího zařízení. Společnost Lafarge Cement si předsevzala na ekologické projekty investovat mezi roky 2021 a 2025 více než 900 miliónů Kč. Řada velkých investic proběhla i v minulých letech. Mezi lety 2017 až 2022 se zaměřila cementárna na výstavbu protihlukových opatření ve výši 16,5 milionů Kč. V letech 2021 a 2022 bylo proinvestováno na opravu příjezdových mostů 90 miliónů Kč.

Chcete se dozvědět více o naší udržitelnosti a inovacích?