Udržitelné financování a Zelený CAPEX

Skupina Holcim se rozhodla vyrábět všechny své výrobky s maximálním ohledem na životní prostředí. Přijetím "Strategie 2027" a stanovením cílů si dala jasný závazek, který chce dodržet. Co pro naši cementárnu znamenají Capex (kapitálové investiční náklady) a udržitelné financování? Jedná se o investiční projekty, u kterých jsou při jejich schvalování Skupinou důkladně posuzovány parametry udržitelnosti. Hodnotí se dopad projektu na životní prostředí, o kolik tun snížíme emise CO2, prachu a jiných škodlivin nebo zda a na jak dlouho prodloužíme životnost stávajícího zařízení.

U všech našich investic zvažujeme využití nejlepších dostupných technologií (BAT) a také těch, které jsou ve fázi vývoje, na kterém se podílíme. V dynamickém světě rozkolísanosti cen energií a vstupů se může zdánlivě nereálný projekt stát skutečností.

Ale zpátky na začátek. Jedním z cílů Holcim Česko je stát se nejvíce ekologickou cementárnou ve střední Evropě. Díky připravovaným projektům a "zeleným" investicím v hodnotě blížící se jedné miliardě korun se nám to určitě podaří. V minulosti jsme již investovali do výměníku nebo haly alternativních paliv. V budoucnu nás čekají například projekty využití odpadního tepla či stavba linky na výrobu kalcinovaných jílů. Mohli jsme si vybrat hodnotit pouze finanční ukazatele, anebo brát i ohled na naši planetu. My si vybrali budoucnost pro další generace.

Co je to CAPEX?

CAPEX (z angl. capital expenditures) je zkratka označující kapitálové výdaje, případně investiční náklady. Jedná se o prostředky, které společnosti používají k pořízení, modernizaci či údržbě fyzických aktiv. Fyzická aktiva zahrnují například závody, zařízení, nemovitosti, průmyslové a technické vybavení aj.

Tento typ finančních výdajů je společnostmi vytvářen proto, aby byly schopny zvýšit rozsah svého provozu, případně přidat určité ekonomické výhody.

Více o dalších cílech čtěte zde: