Udržitelné financování a Zelený CAPEX

Skupina Holcim se rozhodla vyrábět všechny své výrobky s maximálním ohledem na životní prostředí. Přijetím „Strategie 2027“ a stanovením cílů si dala jasný závazek, který chceme dodržet. Co pro naší čížkovickou cementárnu znamenají zelený Capex (kapitálové investiční náklady) a udržitelné financování? Jedná se o investiční projekty, u kterých jsou při jejich schvalování Skupinou důkladně posuzovány parametry udržitelnosti. Hodnotí se dopad projektu na životní prostředí, o kolik tun snížíme emise CO2, prachu a jiných škodlivin nebo zda a na jak dlouho prodloužíme životnost stávajícího zařízení.

U všech našich investic zvažujeme využití nejlepších dostupných technologií (BAT) a také těch, které jsou ve fázi vývoje, na kterém se podílíme. V dynamickém světě rozkolísanosti cen energií a vstupů se může zdánlivě nereálný projekt stát skutečností. Ale zpátky na začátek.

Jedním z cílů Holcim Česko v Čížkovicích je stát se nejvíce ekologickou cementárnou ve střední Evropě. Díky připravovaným projektům a „zeleným“ investicím v hodnotě blížící se 2,4miliardy korun se nám to určitě podaří. V minulosti jsme již investovali do výměníku nebo haly alternativních paliv. V budoucnu nás čekají například projekt využití odpadního tepla či stavba linky na výrobu kalcinovaných jílů.

Mohli jsme si vybrat hodnotit pouze finanční ukazatele nebo brát ohled na naši planetu. My si vybrali tvořit lepší budoucnost pro lidi i planetu.

Co je to CAPEX?

CAPEX (z angl. capital expenditures) je zkratka označující kapitálové výdaje, případně investiční náklady. Jedná se o prostředky, které společnosti používají k pořízení, modernizaci či údržbě fyzických aktiv. Fyzická aktiva zahrnují například závody, zařízení, nemovitosti, průmyslové a technické vybavení aj.

Tento typ finančních výdajů je společnostmi vytvářen proto, aby byly schopny zvýšit rozsah svého provozu, případně přidat určité ekonomické výhody.

Více o dalších cílech čtěte zde: