otevřené inovace

 

Ve společnosti Holcim posouváme hranice inovací, abychom utvářeli udržitelnou budoucnost stavebnictví a zajistili, že bude prospěšné pro lidi i planetu. Abychom dosáhli většího posunu, spolupracujeme s největšími  mozky v našem sektoru.

 

špičkový výzkum a vývoj

  • Fungujeme v otevřeném inovačním ekosystému a spolupracujeme se stovkami start-upů, podobně smýšlejících společností a předních akademických institucí.
  • Vše začíná v našem špičkovém inovačním centru v Lyonu s více než 200 výzkumnými pracovníky. Aby rozšířili inovace na naše trhy, úzce spolupracují s regionálními inovačními centry rozmístěnými od Bombaje až po Mexiko. Společně s našimi obchodními týmy podporují veškeré stavební potřeby našich zákazníků - od konceptu až po realizaci.
  • Naši odborníci se zabývají všemi obory stavebnictví, od pokročilého inženýrství a materiálové vědy, přes umělou inteligenci a data mining, až po zednictví. Pohánějí špičkový výzkum ve více než 15 oblastech; snižováním CO2 počínaje, ultra vysokopevnostním betonem a technologií 3D konče.

Holcim Accelerator

 

Holcim Accelerator je naší iniciativou realizovanou ve spolupráci s předními mezinárodními korporátními partnery. Jedná se o intenzivní 6měsíční akcelerační program, jehož cílem je urychlit růst inovativních start-upů, které přicházejí s unikátními stavebními metodami a řešeními přínosnými pro životní prostředí.

Vybíráme nejslibnější začínající podniky, které budou po dobu 6 měsíců spolupracovat s našimi místními týmy. Naši odborníci jsou těmto začínajícím podnikům neustále po ruce a poskytují jim obchodní, technické a podnikatelské znalosti. Prostřednictvím naší virtuální platformy nabízíme webináře, online zdroje a možnost zapojit se do kontaktu s odborníky a mentory.

Holcim MAQER 

Holcim MAQER je otevřená inovační platforma, kterou jsme vytvořili za účelem podpory změn v sektoru stavebních materiálů, a to prostřednictvím trvalých partnerství. Holcim MAQER vyhledává ty nejinovativnější start-upy, s jejichž pomocí chce efektivně čelit současným globálním výzvám.

Cílem Holcim MAQER je identifikovat technologie, které budou mít největší dopad na náš průmysl a společnost jako celek. Na rozšíření inovací ve stavebním sektoru jsme spolupracovali s již více než 1 600 technologickými hráči. Řešení sahají od digitalizace staveniště nebo závodu až po poskytování cenově dostupného bydlení a navrhování nízkouhlíkových stavebních materiálů.

Věříme, že prostřednictvím spolupráce se start-upy, dodavateli, zákazníky a všemi našimi zainteresovanými stranami můžeme dosáhnout pokroku pro lidi a planetu.

V roce 2022 jsme posuzovali řešení od více než 500 start-upů, přičemž hledáme především:
  • Ekologičtější start-upy, které nabízejí udržitelná stavební řešení, jako je například technologie zachycování uhlíku, k dosažení nulového dopadu svých aktivit na životní prostředí. 
  • Chytřejší start-upy, které využívají digitální nástroje k řešení dnešních problémů, jako je monitorování rizik dodavatelského řetězce aj.
  • Čistší startupy, které - například pomocí aplikace - hodnotí znečištění ovzduší, spotřebu vody a nakládání s odpady.

Plants of Tomorrow 

Plants of Tomorrow je naše čtyřletá iniciativa zaměřená na zavádění technologií Průmyslu 4.0 v průmyslu stavebních materiálů.

Plants of Tomorrow se zaměřuje na globální síť více než 270 integrovaných cementáren a mlecích stanic ve více než 50 zemích.
Tato iniciativa spojuje řadu inovací zaměřených na zlepšení výkonu, cirkularity a uhlíkové neutrality. Naším cílem je urychlit zavádění nových technologií a řešení v celém našem hodnotovém řetězci, od lomu až po nákladní automobil.

V celé naší produktové řadě využíváme řešení, jako jsou senzory v betonu a cementu, které monitorují a zvyšují jejich výkon a zároveň snižují zbytečné plýtvání produktem pro optimalizovanou stopu. K dnešnímu dni jsme nasadili 800 aplikací ve 180 závodech, které využívají technologie od automatizace a robotiky po umělou inteligenci a digitální dvojčata. Do roku 2025 plánujeme nasazení více než 5000 aplikací.

Nízkouhlíkové materiály

Dekarbonizujeme stavebnictví po celém světě pomocí našich ekologických stavebních materiálů - od zeleného betonu ECOPact po zelený cement ECOPlanet nabízejících 100% výkon při snížení emisí CO2 až o 90 %.

Smart design

V Holcim prosazujeme smart (neboli chytrý) design, který zajistí maximální pevnost s využitím minima materiálů. Příklad, který hovoří za vše, je 3D tisk, který dokáže eliminovat spotřebu materiálů až o 80 %.
 

Výzkumné centrum CirkTech

Součástí naší mise je rovněž provoz výzkumného centra CirkTech. Zde společně s vědci pracujeme na metodě získávání lithia, které by bylo dále využitelné pro naše výrobky.