lidé a komunity

"Stavíme" lepší budoucnost pro nás i naše okolí. Celosvětově přispíváme na stovky projektů transformační infrastruktury, od větrných elektráren přes železnice a metro až po přístavy, mosty, tunely a chráněná pobřeží. 

Vzdělávání pro udržitelnost

 

Poskytujeme materiály a odborné znalosti, které umožňují uspět stovkám největších projektů transformační infrastruktury na světě. Výsledky těchto projektů mohou změnit životy lidí k lepšímu, od rychlostních silnic, přístavů a ​​mostů v Americe, přes přehrady a železnice v Africe, od tunelů a pobřežních větrných farem v Evropě po metro v Asii. Podporujeme komunity a propojujeme společnost.

Za našimi komunitami stojíme. Dáváme práci místním lidem a menším firmám v okolí. Přispíváme na činnost neziskových projektů, projekty biodiverzity a podporujeme přilehlé obce v ekologických a jiných projektech.  

 

Udržitelnost lidských zdrojů

 

Aby Holcim prosperoval spolu s lidmi a komunitami, investoval značné prostředky do dodržování  lidských práv v obchodních aktivitách. Dodržujeme nejvyšší standardy lidských práv, a to od počátku našeho dodavatelského řetězce až po naše zaměstnance. 

 

Podporujeme ve svém okolí

 

Podpora komunit

 

Stejně tak jako je naše podnikání lokální, tak i dárcovské aktivity firmy směřujeme do rozvoje našeho regionu. Každý rok vynaložíme na podporu našeho okolí 2 miliony Kč a s mnohými subjekty nás dnes pojí již dlouhodobé partnerství. Ročně tak podpoříme více než 5 000 lidí.

Naše strategie cílí do oblastí podpory ekologických projektů, biodiverzity, sociálních projektů, rozvoje infrastruktury, vzdělávání a zdraví.

 

Podpora odpovědného získávání zdrojů

 

Preferujeme lokální zdroje. Dáváme práci lidem z našeho regionu. Snažíme se být dobrým sousedem. Nasloucháme a aktivně řešíme podněty z našeho okolí, které obdržíme. Podporujeme řadu aktivit v naší oblasti, z hlediska udržitelného rozvoje jmenujme např. čtyřletý ekologický projekt vybudování biokoridorů na katastrálním území sousední obce Chotěšov.

Spolupracujeme převážně s českými dodavateli. Jejich podíl činí zhruba 90 %. Významné dodavatele vyhodnocujeme také s ohledem na dopad na životní prostředí, sociální oblast a udržitelnost. 

Pořádáme exkurze pro odborníky, školy i další zájemce
 

 

 

Odpovědné zaměstnání a podpora rozmanitosti


Naši zaměstnanci jsou v centru všeho, co děláme.

Zavázali jsme se k různorodému a inkluzivnímu pracovnímu prostředí. Vítáme rozmanitost ve svých pracovních týmech a poskytujeme všem svým zaměstnancům stejné příležitosti. Jsme přesvědčeni, že různorodost je zdrojem inovací a výkonnosti.

Jedinci se vstřícným přístupem přispívají k otevřenému a inovativnímu pracovnímu prostředí a tím i k lepším výsledkům společnosti. Proto se zaměřujeme na vytváření pestrého a vstřícného pracovního prostředí, ve kterém nedochází k diskriminaci a kde se každý cítí uznáván, oceněn a respektován.

 

Spolupráce s odbory

 


Máme jednoznačný zájem na úplném souladu a vyváženém sociálním dialogu s odbory.

Společnou snahou vedení společnosti a místní odborové organizace zajišťujeme svým zaměstnancům dobré a férové pracovní podmínky spravedlivě zohledňující náročnost každé konkrétní práce.

Strategie pro rok 2030

Naše strategie pro rok 2030 sestává ze tří hlavních pilířů. Těmi jsou: infrastruktura a bydlení, živobytí a lidská práva. Tato strategie názorně reflektuje, jak Holcim posiluje lidi a komunity prostřednictvím náležité péče o lidská práva, cenově dostupného bydlení a infrastrukturních iniciativ.

 

Překlenutí propasti v oblasti bydlení a infrastruktury

 

Přibližně 1,6 miliardy lidí na celém světě nemá přístup k odpovídajícímu bydlení a infrastruktuře. Holcim proto spolupracuje se svými partnery, aby prostřednictvím inovací, technologií a tržních přístupů tuto kritickou potřebu naplnil.

 

Zlepšení živobytí lidí po celém světě

 

 

Holcim investuje do široké škály iniciativ týkajících se zdraví, vzdělávání a rozvoje dovedností. Cílem je zlepšit živobytí lidí v oblastech, v nichž společnost působí.

 

Dodržování nejvyšších standardů lidských práv

 

 

Holcim vypracoval nové a aktualizované zásady, kterými chce ještě více posílit svůj závazek v oblasti dodržování lidských práv. Naše zásady jsou plně v souladu s hlavními zásadami OSN pro podnikání a lidská práva a se směrnicemi OECD pro nadnárodní společnosti.