Partnerství s cpnrp

 

Nejenže náhradním rodinám fandíme, ale také je finančně podporujeme. Byli jsme u vzniku Centra v roce 2006 a do současnosti jsme přispěli na jejich aktivity více než 6 mil. Kč.  Centrum napomáhá tomu, aby děti z dětských domovů a kojeneckých ústavů našly svoji rodinu a měly šanci prožít svůj život v milujícím prostředí rodiny, byť té náhradní. Pracovnice Centra doprovází náhradní rodiny na cestě s přijatými dětmi od příchodu dítěte do rodiny až do jeho dospělosti a prostřednictvím seminářů a odborného poradenství zvyšují kompetence rodičů. Řada služeb je samozřejmě zaměřena i na rozvoj dětí. Za dobu své existence se významně rozšířil počet klientů, nabízených služeb, ale i dostupnost této péče. Nyní má Centrum kromě Litoměřic svoji pobočku i v Ústí nad Labem a poskytování služeb rozšířilo i na Liberecký kraj.

Více o Centru pro náhradní rodinnou péči zde

 

snimek obrazovky 2021 09 01 v 16 56