Podporujeme Českou společnost ornitologickou

Spolupráce Lafarge s Českou společností ornitologickou probíhá ve dvou oblastech a datuje se od roku 2012. V prvním roce se jednalo o propagaci Břehule říční, která hnízdila i v cementárně, v dalších čtyřech letech byly prostředky Lafarge využity na zastavení úbytku Rorýse obecného prostřednictvím projektu Rorýsí školy.

V roce 2017 Česká společnost ornitologická přišla s tím, že je potřeba zasáhnout, abychom nepřišli o kriticky ohrožený druh Sýčka obecného, jehož populace nyní představuje posledních 100 párů. Zhruba polovina z nich se vyskytuje v Českém Středohoří. Pro rok 2018 byl dokonce vyhlášen Ptákem roku. Pracovní skupina odborníků ochrany přírody koordinovaná Českou společností ornitologickou vytvořila metodiku, která doporučuje, jak v praxi provádět repatriace sýčků. Vypouštění sýčků z chovů do přírody patří k možnostem, jak sýčky podpořit. Dosud ale tento způsob nebyl příliš úspěšný kvůli chybnému provádění. Nově vytvořená metodika nabízí detailní návod, který dává nejvyšší šance na úspěch. Repatriace je nicméně pouze doplňkovou možností, jak pomoci kriticky ohroženým sýčkům. Prioritou ochránců je stále záchrana divoké populace včetně nabídky bezpečných hnízdišť a úpravy loveckých teritorií v úzké spolupráci se zemědělci.

Druhou oblastí je péče o zachování biodiverzity přímo v cementárně. Na horní a střední ochoz komína jsme umístili speciální budky pro vzácného sokola stěhovavého. Každoročně od roku 2015 v té horní párek sokolů zahnízdí a má mladé.

Česká společnost ornitologická je partnerem mezinárodní Birdlife International.

 

Aktuální informace o stavech sýčka obecného zde: