Podporované akce v regionu

Cementárna každý rok přispívá finančním darem blízkým obcím a institucím. A jakým způsobem byly poskytnuté finanční prostředky použity?

Podpořili jsme v roce 2022

Obec Úpohlavy

Obec Úpohlavy náš finanční dar ve výši 60 000 Kč použila k rozšíření prvků svého dětského hřiště.

Image
2022_upohlavy-houpacky.jpg
Image
2022_upohlavy-kolotoc.jpg

 

Obec Siřejovice
Image
2022_sirejovice-knihovna.png

Siřejovická knihovna zastává druhé místo v počtu vypůjčených knih a časopisů mezi místními, tedy obecními knihovnami celého okresu Litoměřice, kterých je 77. Obec Siřejovice se rozhodla trendu zvýšené návštěvnosti svou knihovnu přizpůsobit. V průběhu léta se podařilo zajistit nejen výmalbu knihovny, ale i prostor chodby a navazujícího sociálního zázemí. Následně probíhal velký úklid a stěhování regálů a nově obalených knih zpět do knihovny. Její prostory jsou nyní uspořádány jinak i vzhledem ke skutečnosti, že knihovnu začínají navštěvovat také nejmenší děti spolu se svými rodiči. Knihovna neslouží jen k výpůjčce knížek nebo ke tvoření, ale jedná se i o místo, kde děti se svými rodiči tráví čas např. hraním různých deskových a stolních her. Na rekonstrukci knihovny přispěla naše cementárna částkou 60 000 Kč.

Obec Vchynice

Obec Vchynice se věnovala projektu vybudování sociálního zázemí pro širokou veřejnost v areálu vchynického statku. Námi poskytnutý finanční dar ve výši 60 000 Kč konkrétně vynaložila na opravu jeho střechy.

Image
2022_vchynice-strecha.jpg
Obec Sulejovice

Obec Sulejovice náš finanční dar ve výši 60 000 Kč využila ke generální opravě školního plotu, díky čemuž mají děti opět o něco bezpečnější prostředí.

Image
2022_sulejovice-skolni-plot.jpeg
Obec Jenčice

Náš finanční dar ve výši 60 000 Kč posloužil v obci Jenčice k vybudování pergoly. V roce 2021 byl dar vynaložen na položení zámkové dlažby, v roce 2022 k vybudování vrchní části pergoly.

Image
2022_jencice_pergola-vrsek.jpg
Město Třebenice

Město Třebenice obdrželo od naší cementárny finanční dar ve výši 60 000 Kč, který využilo na financování ekologického projektu – rozvojová péče o mladé stromy, výsadba dřevin a následná péče na Paříkově náměstí a v areálu mateřské školy. Celkové náklady na projekt činily  99 500 Kč. 

Image
2022_trebenice.jpg
Obec Vrbičany

V pátek 5. srpna 2022 starosta obce Vrbičany, Ing. Jiří Šmíd, slavnostně otevřel dopravní hřiště, na které naše cementárna přispěla finančním darem ve výši 60.000 Kč. Akce se zúčastnilo mnoho dětí v doprovodu rodičů. Během krátké chvíle dopravní hřiště připomínalo provoz v dopravní špičce v Praze. Děti si mohly procvičit nejen jízdu v dopravním provozu, ale i znalost dopravních značek, které jsou vyobrazené na speciální tabuli. Věříme, že děti budou hřiště využívat, a tím se naučí i bezpečně pohybovat ve skutečném provozu.

Image
2022_vrbicany.jpg
Obec Čížkovice

Letošní dar ve výši 60 000 Kč využila obec Čížkovice na akci „Obnova zeleně u MŠ Čížkovice“. Celkem bylo vysazeno 6 stromů (5x třešeň ptačí, 1x muchovník Lamarkův) a 45 m živého plotu ze stálezelených dřevin, který bude areál školy oddělovat od komunikace III. třídy. Z daru byly revitalizovány také dva záhony s trvalkami a zbudován pocitový chodník pro děti. 

Image
2022_cizkovice.jpeg