Okolní obce

 

Podpořili jsme v roce 2020

Obec Sulejovice

Také jsme podpořili obec Sulejovice, konkrétně dva menší projekty související se základní školou v Sulejovicích. Obec s naší pomocí vysadila několik stále zelených i opadavých rostlin před budovou základní školy. Dále došlo k instalaci bezdrátové sítě Wi-Fi v budově školy. Díky tomu se zlepší výuka žáků a podpoří rozvoj zájmových kroužků pro děti.

 

Image
sulejovice-2020.jpg
Obec Čížkovice

Obec Čížkovice si v roce 2019 nechala zpracovat Územní studii sídelní zeleně a v roce 2020 začalo její postupné naplňování. Jako první etapa byla zvolena výsadba doprovodné zeleně podél komunikací. Jedná se o výsadbu do dopravních ostrůvků kolem komunikací a parkovišť. Výsadba zeleně proběhla v ulici Jiráskova. V rámci této akce bylo zasázeno 12 ks stromů Pyrus calleryana „Chanticleer“ a 480 ks trvalek.

Image
cizkovice-2020.jpg
Mateřská škola Nové Kopisty

Nejen penězi cementárna podporuje okolí, dar může být poskytnut i formou dodání materiálu, který vyrábíme. Mateřské školce v Nových Kopistech jsme přispěli naším pytlovaným cementem na renovování bazénku pro děti a jeho okolí, zastínění pískoviště zabetonováním akátových sloupů a opravy plotu kolem bazénu. Na fotografiích můžete vidět, jak se renovace pro děti povedla. Jsme rádi, že jsme mohli přispět.

Image
ms-nove-kopisty-2020.jpg
Obec Vchynice

Obci Vchynice jsme v roce 2020 přispěli na rekonstrukci budovy kulturního domu, který slouží k organizaci všech společenských aktivit pro dospělé i děti. Přispěli jsme finančně a také materiálně – formou předání 6 palet Multibatu PLUS. V roce 2021 bude rekonstrukce pokračovat a Lafarge Cement, a.s. opět Vchynicím přispěje.

Image
vchynice-2020.jpg
Město Třebenice

My z Lafarge se snažíme být maximálně společensky a ekologicky odpovědnou firmou. Naše činnost je úzce propojena s regionem. Téměř  85 % zaměstnanců pochází a žije v nejbližším okolí. Jsme si je vědomi svého dopadu na okolí.  Léta spolupracujeme s přilehlými obcemi a sdruženími. Každoročně přispíváme na ekologické projekty,  zlepšování infrastruktury, podporujeme sociální služby nebo vzdělávání. Například v roce 2020 město Třebenice použilo finanční příspěvek  od cementárny na výsadbu 100 tisů v zahradě českého granátu a  na náhradní výsadbu stromů, vrby bílé a olše šedé, u potoka Modly v místě nazývaném U křížku.

Obec Jenčice

Na začátku dubna byla na návsi obce Jenčice instalována zemní trampolína a zábavní panel dětské Pexeso. Zemní trampolína se ukázala jako velmi dobrý nápad, protože přitahuje pozornost nejen dětí, ale i dospělých, a motivuje je k pohybu. Není dne, kdy by tam bylo prázdno. Cementárna přispěla na nákup těchto herních prvků, ze kterých se radují nejen obyvatelé Jenčic.