Okolní obce

 

Podpořili jsme v roce 2021

Obec Vrbičany

Obec Vrbičany dostala příspěvek na zemní skákací trampolínu, která rozšířila dětské hřiště v obci.

Image
vrbicany-2021.jpg
Obec Jenčice

Obec Jenčice z daru zafinancovala část pergoly na návsi. Ta poslouží zejména občanům obce a má široké využití - odpočinek, zázemí pro rodiče, kteří přišli na hřiště s dětmi, nebo pro kapelu při pořádání zábav. Chrání před deštěm i sluncem.

Image
jencice-2021.jpg
Obec Vchynice

Obec Vchynice použila dar na zemní práce při zhotovení cesty v areálu vchynického statku, který v budoucnu poslouží jako společenské a kulturní centrum obce.

Image
vchynice-2021.jpg
Obec Sulejovice

Obec Sulejovice z daru nakoupila výkonný křovinořez určený zejména pro profesionální vyžínání odolné zeleně a drtič rostlinných zbytků a zahradního odpadu.

Město Třebenice

Město Třebenice využilo dar na zpracování projektové dokumentace na obnovu lesní cesty, která je třeba k získání povolení od CHKO. Město vlastní cca 80 hektarů lesa. V roce 2020 se na malé ploše objevil kůrovec a tuto část stezky musí vytěžit. Je potřeba obnovit lesní cestu, aby se technika do těchto míst dostala. Po těžbě dojde k náhradní výsadbě dřevin vhodných pro tuto lokalitu dle Lesního hospodářského plánu města.

Obec Siřejovice

Přispěli jsme na projekt stavby sociálního zázemí na dětském hřišti v Siřejovicích, který vznikl jako reakce na nevyhovující hygienické podmínky při konání kulturních a společenských akcí na hřišti, kdy bylo vždy opakovaně nutné instalovat mobilní WC. Nové sociální zázemí je umístěno v přední části pozemku a navazuje na stávající otevřený přístřešek. Jedná se o zděnou jednopodlažní stavbu, jejíž vnitřní prostor je rozdělen na sociální zázemí pro muže a ženy. Stavba je napojena na veřejný rozvod pitné vody a odkanalizována do splaškové kanalizace obce.

Obec Úpohlavy

Obec Úpohlavy využila dar na rekonstrukci sociálního bydlení s nájezdovou rampou, tedy vhodné i pro vozíčkáře.

Obec Čížkovice

V obci Čížkovice jsme podpořili vysazení zeleně, a to 46 různých dřevin, 108 m2 keřů a 59 m2 trvalek. Projekt směřoval k naplnění dvou cílů. Prvním bylo podpoření vodozádržných opatření, tzn. zachycování dešťové vody z přilehlých zpevněných ploch a její vsakování do rostoucího terénu. Druhý cíl byl hygienický, zejména snížit prašnost a hluk. Na veřejném prostranství v lokalitě u požární nádrže v obci byly vysázeny stromy, keře, okrasné trávy a trvalky. Zároveň došlo k zpevnění plochy, komunikací a umístění herních prvků pro děti.

Image
cizkovice-2021-1.jpg