ENVICALC F

 

ENVICALC F je velmi jemně mletý vápencový slín určený pro použití v oblasti likvidace ekologických zátěží.

 • surovinou pro výrobu je vysoce reaktivní vápencový slín těžený v lomu Úpohlavy

 • vyrábí se procesem mletí, sušení a třídění na moderní výrobní lince zajišťující stabilitu požadovaných kvalitativních parametrů

Použití:

 • stabilizace a solidifikace nebezpečných odpadů, například průmyslových kalů (ropných, uhelných, strojírenských, úpravárenských, z chemické výroby...).

 • Stabilizát lze po splnění legislativních náležitostí dle Vyhlášky č. 294/2005 Sb. uložit na skládku nebezpečných odpadů.

 • Při vyšším podílu spalitelné složky je stabilizát vhodný i pro energetické využití.

 
envicalc f tabulka

 

Bezpečnostní opatření:

 • chraňte pokožku a oči před zasažením

 • podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu

 

Vlastnosti:

 • vysoký měrný povrch

 • jemnost odpovídá „velmi jemně mletému" vápenci druhu č. 7 (dle ČSN 72 1220)

 • stabilita sledovaných kvalitativních parametrů, zejména granulometrického složení a vlhkosti

 • oproti vápenným nedohaškům šetrnější (neuvolňuje se teplo)

Způsob dodávek:

 • volně ložený v autocisternách

Management kvality:

 • Lafarge Cement,a.s. má zaveden systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 a systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016.

Potřebujete detailnější informace? Jsme zde pro vás a rádi zodpovíme vaše dotazy.