Jak se uplatňují principy cirkulární ekonomiky v cementárně?

 

Jak si představit výrobní procesy, které uplatňují principy cirkulární ekonomiky?

lafarge circular4

Jsou to takové výrobní procesy, kdy sledujeme „oběh“ materiálu a  energie, a buď odpad nevzniká vůbec, anebo odpad vzniká, ale je možné ho dále využít, jako další meziprodukt nebo k recyklaci, apod. Neskládkuje se. Někdo by mohl podotknout, že cementárna toto splňuje už 100 let. To by ale bylo splněno za předpokladu, že i cement bude po jeho „spotřebování“ znovupoužitelný, například v podobě betonu z demolic, který se neuloží na skládku, ale rozdrtí se a přidá do některých typů betonu.

Zde zatím ještě nejsme. Nad rámec cirkulární ekonomiky, v širším pohledu zahrnujícím ekologický aspekt dopadu na okolí, by výrobní proces měl vždy minimalizovat dopad na své okolí, i co se týče hluku, prachu a emisí.

Existuje metodologie 5R redukce odpadu a recyklace v rámci cirkulární ekonomiky.

  1. „REDUCE“ nás vede ke snižování spotřeby, nakupování méně věcí.
  2. „RE-USE“ znamená nabídnout věc k opětovnému použití, nevyhodit. 
  3. „REPURPOSE“ je využití věci k jinému účelu, nevyhodit.
  4. „RECOVER“ představuje recyklaci materiálu, např. plastová láhev ze žlutého kontejneru se umyje, rozdrtí a znovu použije na výrobu jiných plastových výrobků, nebo se z ní stane alternativní palivo. 
  5. „REFUSE“ už pokrývá produkty, které nelze jinak dál využít a končí na skládce.

Pojďme zpátky k Lafarge v Čížkovicích. Kde u nás v cementárně uplatňujeme prvky cirkulární ekonomiky?

Při výpalu slínku používáme ve velkém množství z odpadů vyrobená alternativní paliva – odpad, který nemá další využití a může se jedině spálit. 

Z tohoto odpadu využíváme tepelnou energii. Minerální nespalitelná část odpadu se stává součástí slínku. V dohledné době plánujeme postoupit ještě „o stupínek výš“ a suroviny vstupující do výrobního procesu nahradit z 5 až 10 %; alternativními surovinami – minerálními odpady. Problematiku ohledně využitelných odpadů – alternativních paliv a alternativních surovin (např. výběr, nákup, apod.) u nás řeší kolegové z Geocycle. Ve vývojovém centru Cirktech v současné chvíli probíhá výzkum, jak získávat lithium z rudy, a to za použití co nejšetrnější bezodpadové metody.

Principy cirkulární ekonomiky fungují i v našem lomu. Oblast, kterou máme k dispozici a ze které vytěžíme surovinu, následně zpětně zavezeme zeminou a vrátíme zemědělskému půdnímu fondu. Zrekultivovaná oblast bude dále využívána v zemědělství.

Jinou možností využívající principy cirkulární ekonomiky je recyklace vody. I my zde u nás plánujeme využívat ve výrobě „recyklovanou“ vodu vypouštěnou z cementárny. 

Některé popsané postupy tu fungují řadu let a nejsou pro nás nic nového. Jen je třeba si uvědomit jejich dopad na naše okolí, životy a přírodu. Přemýšlíme, jak tyto postupy můžeme dál vylepšovat a jaké nové zavádět. Cirkulární ekonomika není sprosté slovo. Možná je to spíš víc filozofie, která dává čím dál větší smysl, pokud je nás na planetě 8 miliard a chceme tu rozumně vedle sebe žít. A z pohledu jednotlivce může být skvělé být u realizace tohoto typu inovací a projektů!

 

Více informací k tomu, jak přispíváme k péči o životního prostředí najdete zde.