CIRKULÁRNÍ VÝSTAVBA

Řídíme cirkulární výstavbu, abychom stavěli nové z již použitého

Holcim je světovým lídrem v recyklaci, využívá stavební a demoliční odpad k výrobě nových materiálů. Recyklujeme materiály na nové produkty a zdroje energie a podporujeme cirkulární život prostřednictvím iniciativ, jako je naše závodní loď GO CIRCULAR nebo barometr cirkulárních měst.

Barometr cirkulárních měst

Očekává se, že do roku 2050 bude 70 % světové populace žít ve městech. Tato rychlá urbanizace znamená, že města mohou mít skutečný význam v dekarbonizaci zastavěného prostředí.

Barometr cirkulárních měst, který jsme vytvořili ve spolupráci s Bloomberg Media Studios, představuje digitální řídící panel znázorňující, jak 25 nejvýznamnějších měst přechází z lineární ekonomiky „vezměte, vyrobte, plýtvejte“ na cirkulární model „snižte, znovu použijte, recyklujte“. Výsledky poskytují cenné poznatky o opatřeních, která mohou města přijmout, aby byla více cirkulární.

Cirkulární města jsou města budoucnosti a s produkty Holcim je můžeme budovat již dnes.
 

Recyklace

 

Recyklace stavebního materiálu

Pro recyklaci stavebního materiálu poskytuje společnost Holcim hned několik řešení.
 
Jedním z nich je použití recyklovaných materiálů jakožto náhrady za přírodní suroviny v různých stavebních materiálech. Například recyklované kamenivo se používá jako náhrada za přírodní štěrk a písek v betonových směsích, což snižuje množství odpadu na skládkách a zároveň šetří přírodní zdroje.
 
Holcim také nabízí služby pro recyklaci stavebního materiálu, jako je sběr a recyklace betonu a cihel ze stavebních projektů. Tento proces umožňuje snížení množství odpadu na skládkách a zároveň poskytuje cenné suroviny pro výrobu nových stavebních materiálů.

 

 

 

Ekologická recyklace betonu

Beton je jedním z nejvíce používaných stavebních materiálů na světě, a proto je jeho produkce a spotřeba obrovská. Holcim má rozsáhlé zkušenosti s recyklací betonu a patří mezi přední společnosti v oblasti udržitelné výroby betonu.

V rámci svého programu "Green Concrete", Holcim nabízí několik řešení pro recyklaci betonu. Jedním z nich je použití recyklovaného betonu jako náhrady za kamenivo, písek a cement. Tento proces snižuje množství odpadu a surovin potřebných pro výrobu nového betonu a zároveň snižuje emise skleníkových plynů.

Dalším řešením je použití recyklovaného betonu jako náhrady za zemní výkopoviny v základech a podkladech pro nové stavby. Tento proces umožňuje snížení množství odpadu na skládkách a snižuje náklady na odvoz a nakládání s odpadem.

 

Recyklace stavebního odpadu a suti

Stavební a demoliční odpad je jednou z alternativ, o které se čím dál tím více uvažuje při výrobě slínku nebo cementu. Proč tomu tak je? 

Jedním z hlavních důvodů je snížení uhlíkové stopy vznikající při výrobě cementu. Stavební a demoliční odpad nebo jeho část může sloužit jako vhodná náhrada za strusku nebo popílek, jejichž zásoby se ztenčují a v budoucnu mohou chybět úplně.

V případě, že struska nebo popílek dojde, a nenajdeme adekvátní náhradu, nebude možné vyrábět konkurenceschopné ani dostatečně „zelené“ cementy. Jednalo by se o vychýlení od naší Strategie 2027 a to my nechceme. Do roku 2027 je naším cílem zrecyklovat 24 milionů tun stavebního a demoličního odpadu.

 

Rekarbonizace

Co to je rekarbonizace a jak přispívá k cirkulární ekonomice?

 

Rekarbonizace je proces, který umožňuje recyklaci oxidu uhličitého. V rámci svého cirkulárního přístupu k podnikání vyvíjí Holcim průlomové inovace pro rekarbonizaci recyklovaného betonu s obsahem CO2 a jeho použití pro další aplikace stavebních materiálů.

Rekarbonizace má obrovský potenciál podpořit silný obchodní růst a zároveň omezit naši závislost na vzácných přírodních zdrojích. Svou uhlíkovou stopu můžeme výrazně snížit rekarbonizací nerostů nebo stavebního a demoličního odpadu a jeho použitím jakožto nízkoemisní suroviny pro náš zelený cement.

Od rekarbonizace k dekarbonizaci, aneb na cestě k nulovému dopadu na životní prostředí

 

V současné době pilotujeme 30 projektů napříč Evropou a USA s cílem dekarbonizovat Holcim prostřednictvím ekologických operací.

Ve spolupráci se Švýcarským federálním technologickým institutem (ETH Zurich) zachycujeme CO2 z jednoho z našich závodů. Ten poté – v rámci procesu rekarbonizace betonu – znovu využijeme uložením do recyklovaného betonu. Tímto způsobem ve výsledku dekarbonizujeme naše podnikání – postupně a udržitelně.
 

Budujeme zelenější a chytřejší svět s FastCarb

 

Ve spolupráci s francouzskou vládou hraje Holcim klíčovou roli ve výzkumném projektu FastCarb. Jeho cílem je zlepšit vlastnosti recyklovaného kameniva prostřednictvím procesu minerální karbonizace, při kterém CO2 a vápník reagují za vzniku inertního vysoce kvalitního kameniva.

V Rakousku používáme technologii podobnou FastCarb k mletí starého betonu v našich mlýnech, kdy do něj zároveň znovu vstřikujeme neupravený CO2 z našeho vlastního závodu. Tento proces nám umožňuje snížit emise v našich průmyslových areálech a dále podporuje naše snahy o dekarbonizaci.