průvodce cementem

 

Níže se dozvíte vše, co o cementu potřebujete vědět, od A až do Z.

vlastnosti, použití a skladování cementu

Co to je cement a k čemu se používá?

 

Image
Cement: Co to je a jaké má složení
 • Cement je hydraulické pojivo. Tedy jemně mletá anorganická látka, která po smíchání s vodou vytváří kaši, která v důsledku hydratačních reakcí tuhne a tvrdne.
 • Používá se nejčastěji k „pojení“ dalších složek při výrobě různých stavebních směsí a výrobků.
 • Typickými představiteli těchto směsí a výrobků jsou beton, betonové výrobky, malty pro zdění a omítání a další směsi (tenkovrstvé zdící malty a lepidla, samonivelační  podlahové stěrky a podobně).

 

Bezpečnostní opatření a skladování

Image
Skladování cementu

 

 • Vždy dbejte bezpečnostních opatření uvedených na obalu a v bezpečnostním listu výrobku
 • Při skladování musí být cement chráněn před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu.
 • V opačném případě začne cement hydratovat, což se projeví hrudkováním až zatvrdnutím.

Jaké existují druhy cementu?

 

Cementy rozdělujeme nejčastěji podle jejich použití nebo základních vlastností.

Cementy pro obecné použití
 • Cementy pro obecné použití jsou nejrozšířenějším druhem cementů.
 • Jejich tuhnutí a tvrdnutí je založeno na hydratačních reakcích hydraulických, latentně hydraulických a pucolánových složek cementu. Jednou z hlavních složek, která je přítomna ve všech cementech pro obecné použití, je portlandský slínek.
 • Používají se nejčastěji pro výrobu betonů a betonových výrobků. Požadavky na tyto cementy jsou stanoveny v normě ČSN EN 197-1, ed. 2.
 • Typickými představiteli těchto cementů jsou naše výrobky Standard PLUS a Special PLUS.
Cementy pro zdění
 • Cementy pro zdění jsou určeny pro přípravu malt pro omítání a zdění.
 • Oproti cementům pro obecné použití mají nižší pevnosti v tlaku a většinou obsahují i provzdušňovací přísady pro zajištění požadovaných vlastností připravovaných malt. Podrobně tyto cementy specifikuje norma ČSN EN 413-1.
 • Do této kategorie cementů patří naše maltovinové pojivo Multibat PLUS.
Portlandský směsný cement CEM II/C-M a směsný cement CEM VI
 • Portlandský směsný cement CEM II/C-M a směsný cement CEM VI jsou výrobky podobné cementům pro obecné použití. Mají stejné uplatnění a jejich záměrem je přispět k udržitelnosti stavebnictví snížením jejich uhlíkové stopy.
 • Těmto cementům je věnována výrobková norma ČSN EN 197-5.
Cementy s recyklovanými stavebními materiály
 • Cementy s recyklovanými stavebními materiály jsou stejně jako předchozí typ cementů analogické s cementy pro obecné použití.
 • Norma EN 197-6 však v souladu s cílem posílení oběhového hospodářství umožňuje využití části odpadních stavebních materiálů.
Hlinitanový cement
 • Hlinitanový cement na rozdíl od předchozích druhů cementů neobsahuje portlandský slínek. Jeho tvrdnutí je založeno na hydrataci kalciumaluminátů.  
 • Tento druh cementu má velmi rychlý náběh pevností, po 24 hodinách dosahuje již až 70 % konečné pevnosti.
 • Hlinitanový cement se pro svou odolnost vysokým teplotám používá pro výrobu žáruvzdorných materiálů. Pro běžné konstrukční betony však není vhodný a jeho použití do stavebních betonů není dovoleno.
 • Podrobně specifikuje tyto cementy norma ČSN EN 14647.
Bílý cement
 • Bílý cement je cement pro obecné použití, u kterého byl použit portlandský slínek bez obsahu zabarvujících složek.
 • Používá se v aplikacích, kde běžné šedé zabarvení cementů je neakceptovatelné. 
Druhy a pevnostní třídy cementů
 • Cementy se rozdělují podle jejich složení na druhy a podle dosahovaných pevností na třídy. Podrobněji se o druzích a třídách cementů můžete dozvědět v našem Vademecu.

VÝROBA CEMENTU

Chcete se dozvědět více o výrobě a také historii cementu?

Podívejte se na jednotlivé kroky v postupu výroby cementu od vápencového lomu až po konečný výrobek.

Kdy a kde se cement začal používat a jakou roli hrál ve stavebnictví v průběhu minulých staletí?