SLÍNKOVÉ SILO V ČÍŽKOVICÍCH

Slínkové silo se staví v areálu čížkovické cementárny. Dokončené silo má pojmout až 50 tisíc tun slínku, což je základní surovina pro výrobu cementu. Zvolená technická řešení a vybraná technologická zařízení umožní výrazné snížení prašnosti při transportu a skladování slínku. Díky tomu se zlepší pracovní podmínky pro obsluhu a údržbu zařízení a podstatně pomůže snížit dopad na životní prostředí v okolí cementárny.

Výstavba započala v roce 2022 položením základní desky. V prvním pololetí roku 2023 proběhne výstavba sila a montáž dopravníků, ve druhém pololetí pak montáž zbývající technologie a elektroinstalace. Silo bude uvedeno do provozu před zimní odstávkou v roce 2024.

Práce na výstavbě sila byly zahájeny na podzim roku 2022, kdy se betonovala základová deska. 16 hodin čistého času, 1 100 m3 betonu typu C30/37 XF4 a 290 tun výztuže stačilo k položení základní desky s průměrem 32 metrů.

Podívejte se jak probíhala betonáž

V březnu 2023 začala betonáž kruhové stěny sila metodou tažení posuvného bednění. Konstrukci posuvného bednění tvoří bednící plocha, zvedací hydraulické zařízení a 2 patra pracovních podlah. Kuželová konstrukce střechy je již zavěšena na konstrukci ocelového posuvného bednění a byla tedy tažena společně se stěnou sila. Unikátní metoda umožňuje betonovat v rychlosti 10 cm/h (240 cm/den).

Podívejte se na reportáž ze stavby slínkového sila

Podívejte se na další naše realizace