SPECIAL PLUS

SPECIAL PLUS 42,5 R využijete všude tam, kde je nutné rychlé odbednění, při náročnějších konstrukcích nebo při betonování za nízkých teplot.

 

Portlandský struskový cement je hydraulické pojivo, které se vyrábí mletím portlandského slínku se struskou, síranem vápenatým, doplňujícími složkami a přísadami. Balený portlandský struskový cement CEM II/ A-S 42,5 R je na trh dodáván pod obchodním označením SPECIAL PLUS.

Cement SPECIAL PLUS přináší připraveným směsím řadu důležitých vlastností:

 • Rychlý a vysoký vývin hydratačního tepla

 • Vysokou dlouhodobou pevnost a trvanlivost,

  aby stavba sloužila po celou dobu své životnosti

 • Rychlý nárůst počátečních pevností,

  který umožňuje zachovat rychlé tempo výstavby

 Možnosti použití:

 • výroba betonu dle ČSN EN 206+A2

 • výroba vyztužených a předepjatých betonů

 • výroba samozhutnitelných, vysokohodnotných a dalších speciálních betonů

 • drobná i velká prefabrikace

 • výroba malt, suchých maltových směsí a přípravků obsahujících cement

Způsob a doba skladování:

 • způsob a doba skladování je vymezena článkem NA.1 Národní přílohy k ČSN EN 197-1 ed. 2

 • cement musí být při skladování chráněn před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 75 %)

 • za podmínek uvedených výše je doba skladování cementu 90 dnů od data uvedeného na obalu (v případě baleného zboží), případně data dodání (u volně loženého zboží)

 • při překročení této doby je nutné před použitím ověřit, zda výrobek plně vyhovuje všem legislativním požadavkům na něj kladeným

Image
struskovy_cement.png

 

Balený cement:

 • výrobek odpovídá požadavkům přílohy XVII, bod 47, odstavec 1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve smyslu obsahu ve vodě rozpustného šestimocného chrómu (maximálně 0,0002 %)

 • pro dosažení tohoto limitu může výrobek obsahovat redukční činidlo

 • redukční činidlo si zachovává účinnost po celou dobu skladování za předpokladu dodržení podmínek uvedených v bodě „Způsob a doba skladování"

Bezpečnostní opatření:

 • chraňte pokožku a oči před zasažením

 • podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu

Management kvality:

 • Holcim Česko má zaveden systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 a systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016

 • kvalita cementu podléhá sledování Autorizované osoby č. 204, TZÚS Praha, pobočka Teplice

Využijte interaktivní mapu a podívejte se, kde najdete nejbližší prodejní místo našich produktů.

Dokumenty k produktu

Stáhněte si technický list, certifikát či návod na použití.

Potřebujete detailnější informace? Jsme zde pro vás a rádi zodpovíme vaše dotazy.