Udržitelnost a inovace

S respektem ke společnosti a k přírodě udáváme směr ve snižování dopadů na životní prostředí. Zhodnocujeme suroviny i materiály, které jiní považují za odpad. Z pozice světové jedničky a lídra v inovacích měníme principy stavebního průmyslu. 

Inovace a udržitelný rozvoj jsou součástí všeho, na čem se podílíme. Jsme odhodlaní stavět svět, který je příjemným místem pro lidi a zároveň je to svět, který je v souladu s možnostmi naší planety. Je to svět, který je zelenějšíchytřejší a funguje pro všechny

Globální trendy růstu populace, urbanizace a zvyšování životní úrovně nabízejí v našem odvětví významné obchodní a růstové příležitosti. Zároveň však zatěžují naši planetu zvýšením emisí CO2, vyčerpáním přírodních zdrojů a zvýšením množství odpadu. S dalším vývojem je potřeba navrhovat řešení pro udržitelnou prosperitu. V Holcim Česko se snažíme o to, abychom přispívali napříč celým hodnotovým řetězcem.

 

ON-LINE MĚŘENÍ EMISÍ

Zabýváme se udržitelným a zeleným stavebnictvím a přinášíme do něj významné inovace. Díky tomu stavíce více za méně a respektujeme životní prostředí.

Usilujeme o maximální využívání alternativních zdrojů, ekologickou likvidaci odpadů a celkově se zasazujeme o udržitelný rozvoj.

Plně si uvědomujeme silnou závislost stavebního průmyslu na přírodních zdrojích, a proto maximálně přizpůsobujeme své výrobní postupy okolnímu prostředí.

Spolupracujeme s dodavateli, kterým není lhostejná změna klimatu, kteří prosazují cirkulární ekonomiku, posouvají hranice v digitalizaci a zlepšují životní úroveň svého okolí.

Dekarbonizujeme budovy a stavby, budujeme zelené střechy, stavby i celá města a podporujeme udržitelnou energetiku.

V rámci naší strategie usilujeme o dosažení bezuhlíkatého stavebnictví. Investujeme proto do výroby šetrné k životnímu prostředí.

Chceme prosperovat spolu s lidmi a komunitami, a to prostřednictvím náležité péče o lidská práva, cenově dostupného bydlení a infrastrukturních iniciativ.

Abychom dostáli svým závazkům, uplatňujeme ve svých operacích a řízení nejvyšší standardy v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a korporátního řízení (ESG).

Stavíme nové z již použitého. Podporujeme recyklaci stavebního materiálu, ekologickou recyklaci betonu a recyklaci stavebního odpadu a suti.

Věříme, že budoucnost stavebnictví je cirkulární. S vědomím, že přírodní zdroje jsou omezené, využíváme principy cirkulární ekonomiky k vytváření nového ze starého.

Podporujeme kulturu rozmanitosti, kde může prospívat každý. Investujeme do dalšího vzdělání našich zaměstnanců.  Chráníme zdraví a dbáme o své okolí.

Ve společnosti Holcim posouváme hranice inovací, abychom utvářeli udržitelnou budoucnost stavebnictví a zajistili, že bude prospěšné pro lidi i planetu.