stavíme lépe s méně

Přinášíme významné inovace ve stavebnictví

Z pozice světové jedničky a lídra v inovacích měníme principy stavebního průmyslu a vnášíme do něj významné inovace sahající od výroby ekologických produktů až po využívání zásad cirkulární ekonomiky. 

Cirkulární ekonomika se snaží o maximální využití všech používaných surovin a materiálů, a to tak, aby nevznikal žádný, případně jen minimální odpad. Ve společnosti Holcim zhodnocujeme suroviny i materiály, které by jinak skončily na skládkách.

Udržitelné a zelené stavebnictví: jednotlivé aspekty 

Udržitelné a zelené stavebnictví představují filozofii a praktický přístup ke stavění budov, kdy je kladen důraz na minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí a rovněž na zlepšení životního prostoru pro budoucí generace.

Budovy jsou tedy navrhovány tak, aby byly energeticky účinné a zároveň šetrné k životnímu prostředí, aby využívaly obnovitelné zdroje energie a surovin a v neposlední řadě tak, aby celkově zlepšovaly kvalitu života jejich obyvatel.
 

Klíčové prvky zeleného a udržitelného stavebnictví
  • Energetická účinnost, tzn. využívání obnovitelných zdrojů energie a snižování spotřeby energie pomocí účinných izolačních materiálů, větrání a osvětlení.
  • Šetrnost k životnímu prostředí, kdy v popředí stojí využívání ekologických materiálů, jako jsou dřevěné konstrukce, recyklované materiály či materiály s nízkým obsahem toxinů.
  • Využívání obnovitelných zdrojů energie, jako jsou energie solární, větrná či vodní.

co děláme u nás v holcim?

Produktová řada ECOPlanet a zelený cement pro udržitelné stavění

V roce 2022 jsme uvedli produktovou řadu ECOPlanet, která je v souladu jak s ekologickými požadavky na výstavbu, tak s požadavky na udržitelnost stavebnictví. 

Prvním výrobkem v rámci našich inovativních snah je zelený cement BS4. V porovnání s běžnými portlandskými cementy na našem trhu vzniká při jeho výrobě o 30 % méně emisí CO2.

3D tisk

V rámci skupiny Holcim neustále inovujeme a jdeme vstříc novým příležitostem na trhu. Mimo jiné se zabýváme implementací průkopnické technologie v podobě 3D tisku, který umožňuje stavět rychlejší a cenově dostupnější budovy a infrastrukturu. Jako příklad lze uvést větrné mlýny, které zachycují o 25 % více obnovitelné elektřiny a které se zároveň dají postavit za použití menšího množství materiálu. 3D tisk celkově umožňuje používat minimum materiálů při zajištění maximální pevnosti.

Mezi další výhody 3D tisku ve stavebnictví patří schopnost vytvářet složité a unikátní geometrické útvary, urychlení procesu výroby a možnost využít materiály s lepšími ekologickými vlastnostmi.

Možnosti využití 3D tisku ve stavebnictví

Uplatňuje se především při:

  • výrobě maket a modelů budov, což ve velkém usnadňuje komunikaci mezi architekty, inženýry a zákazníky,
  • tvorbě stavebních prvků, jako jsou například klenby, sloupy, příčky atp.,
  • tvorbě ekologických a udržitelných staveb; například pomocí výroby prvků s nízkými emisemi nebo využitím recyklovaných materiálů,
  • personalizaci budov, neboť 3D tisk umožňuje vytvářet unikátní a personalizované stavby.

Inovace a optimalizace výrobkového portfolia

Neustále inovujeme výrobkové portfolio a optimalizujeme jednotlivé druhy cementů a maltovinových pojiv. Podíl vyráběných portlandských cementů CEM I se za posledních 20 let snížil z někdejších více než 70 % na současných necelých 30 %. Tyto cementy byly nahrazeny především portlandskými cementy směsnými, které díky nižším emisím CO2 na tunu cementu znamenají i výrazně nižší dopad na životní prostředí.

Propojení tradičních zednických postupů s novými technologiemi

Ve spolupráci se společností Incremental 3D jsme přivedli k životu projekt připravený odborným týmem z ateliéru Zaha Hadid Architects Computation and Design Group (ZHACODE) a Spolkovou vysokou technickou školou v Curychu. Jedná se o první 3D tištěný obloukový most z betonu, Striatus.

Most byl navržen tak, aby byl materiál umístěn pouze tam, kde je to nezbytně nutné. Díky tomu výrazně eliminuje ekologickou stopu stavby. Navíc most dosahuje stability pomocí geometrie -   stojí výhradně díky tlakovým silám bez použití výztuže. Absence výztuže a montáž probíhající tzv. suchou cestou bez pojiva má za výsledek to, že je možno stavbu opakovaně složit a zase rozložit
 

Posouvání hranic digitalizace ve stavebnictví

Inovace jsou pro nás výzvou, a proto neustále posouváme hranice digitalizace kupředu, a to ve všech oblastech - od závodů a logistiky až po prodejní a stavební řešení.

Pomocí nových digitálních technologií, jako je robotika, umělá inteligence a automatizace, stavíme výrobní závody budoucnosti. Zvyšujeme efektivitu např. díky vzdálené správě zařízení, nebo plánem prediktivní údržby.

Nejčastější dotazy a odpovědi k zelenému cementu

Co to je zelený cement?

Zelený cement představuje alternativní typ cementu, který má nižší uhlíkovou stopu, a tedy i méně škodlivý vliv na životní prostředí, než cement běžný.

Jaký je rozdíl mezi zeleným a běžným cementem?

Hlavní rozdíl spočívá v tom, že v průběhu výroby zeleného cementu je vyprodukováno méně emisí CO2 než u běžných cementů na trhu. Materiálové složení zeleného cementu je tedy optimalizováno tak, aby byla zanechávána co nejnižší uhlíková stopa.

Je zelený cement stejně pevný jako běžný cement?

Pevnost zeleného cementu se může lišit v závislosti na typu, nicméně mnoho typů zeleného cementu má sílu srovnatelnou s běžným cementem.

Je zelený cement dražší než běžný cement?

Cena za kilogram zeleného cementu se může lišit v závislosti na mnoha faktorech, jako jsou místo, dodavatel, velikost objednávky a typ zeleného cementu. V průměru se cena zeleného cementu pohybuje okolo 15-20 Kč za kilogram, což je o něco více než u běžného cementu. Nicméně, v případě odběru většího množství cementu či slevových akcích lze i zelený cement pořídit relativně výhodně. Vždy je lepší kontaktovat přímo dodavatele.

Je zelený cement součástí vašeho produktového portfolia?

V současné době nabízíme zelený cement ECOPlanet BS4 CEM II/B-S 42,5 N určený pro projekty s požadavky na nízkouhlíkový beton. V průběhu jeho výroby je vyprodukováno minimálně o 30 % méně emisí CO2 než u běžných portlandských cementů na našem trhu. Je certifikovaný dle normy ČSN EN 197-1 ed. 2 jako cement pro obecné použití.