ECOPlanet zelený cement

ECOPlanet zelený cement volně ložený uvedený pod mezinárodní značkou, vyráběný v Čížkovicích.

ECOPlanet, nová produktová řada, nabízí nízkouhlíkový cement, tedy cement se sníženým obsahem CO2. V průběhu výroby tohoto cementu je vyprodukováno minimálně o 30 % méně emisí CO2 než u běžných portlandských cementů na našem trhu. Optimalizujeme materiálové složení cementu tak, abychom zanechávali co nejnižší uhlíkovou stopu.

Sortiment

V současné chvíli nabízíme v pilotním provozu první ekologický cement se sníženou uhlíkovou stopou.

 

ECOPlanet BS4

CEM II/B-S 42,5 N

 

ECOPlanet BS4 CEM II/B-S 42,5 N je cement se sníženou uhlíkovou stopou určený pro projekty s požadavky na nízkouhlíkový beton. Při jeho výrobě je vyprodukováno o 30 % méně emisí než v  případě běžného portlandského cementu. Je certifikovaný dle normy ČSN EN 197-1 ed. 2 jako cement pro obecné použití. 

Ekologický cement ECOPlanet BS4 je určen pro projekty zaměřené na nižší emise CO2a tedy nižší uhlíkovou stopu, pro malé, střední i velké stavební projekty, projekty infrastruktury, konstrukce se středními a vysokými požadavky na pevnost. Je vhodný pro všechny aplikace a všechny stupně vlivu prostředí (karbonace, působení chloridů, zmrazování-rozmrazování, chemicky agresivní prostředí, abraze).

Při výrobě tohoto cementu vzniká 520 kg emisí CO2 na 1 tunu cementu, a to díky optimalizované skladbě vstupních materiálů. V současné chvíli nabízíme ECOPlanet v pilotním provozu u smluveného zákazníka. 

 

Detail produktu