CEM II/B-S 42,5 N

CEM II/B-S 42,5 N

ECOPlanet BS4 CEM II/B-S 42,5 N je cement se sníženou uhlíkovou stopou určený pro projekty s požadavky na nízkouhlíkový beton. Při jeho výrobě bylo vyprodukováno o 30 % méně emisí než v  případě bězného portlandského cementu. Je certifikovaný dle normy ČSN EN 197-1 ed. 2 jako cement pro obecné použití. 

ECOPlanet BS4 je určen pro projekty zaměřené na nižší emise CO2 a tedy nižší uhlíkovou stopu pro malé, střední i velké stavební projekty, projekty infrastruktury, konstrukce se středními a vysokými požadavky na pevnost. Je vhodný pro všechny aplikace a všechny stupně vlivu prostředí (karbonace, působení chloridů, zmrazování-rozmrazování, chemicky agresivní prostředí, abraze).

Při výrobě tohoto cementu vzniká 520 kg emisí CO2 na 1 tunu cementu díky optimalizované skladbě vstupních materiálů. Výrobek byl uveden na český trh v lednu 2022. 

 
tabulky web cem ii b s slozeni

 

Možnosti použití:

 • výroba betonu dle ČSN EN 206-1

 • výroba transportbetonu

 • výroba malt, přípravků a směsí obsahujících cement

 

tabulky web cem ii b s 425 n

 

 

Způsob dodávek:

 • volně ložený v autocisternách

Způsob a doba skladování:

 • způsob a doba skladování je vymezena článkem NA.1 Národní přílohy k ČSN EN 197-1 ed. 2
 • cement musí být při skladování chráněn před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 75 %)
 • za podmínek uvedených výše je doba skladování cementu 90 dnů od data dodání
 • při překročení této doby je nutné před použitím ověřit, zda výrobek plně vyhovuje všem legislativním požadavkům na něj kladeným

Bezpečnostní opatření:

 • chraňte pokožku a oči před zasažením
 • podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu

Management kvality:

 • Holcim (Česko), a.s. má zaveden systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 a systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016
 • kvalita cementu podléhá sledování Autorizované osoby č. 204, TZÚS Praha, pobočka Teplice

 

Potřebujete detailnější informace? Jsme zde pro vás a rádi zodpovíme vaše dotazy.

 

 

Dokumenty k produktu

Stáhněte si technický list, certifikát či návod na použití.

Image
2024_holcim_certifikat_ecoplanet_.jpg