CEM II/B-S 42,5 N

CEM II/B-S 42,5 N

ECOPlanet BS4 CEM II/B-S 42,5 N je cement se sníženou uhlíkovou stopou určený pro projekty s požadavky na nízkouhlíkový beton. Při jeho výrobě bylo vyprodukováno o 30 % méně emisí než v  případě bězného portlandského cementu. Je certifikovaný dle normy ČSN EN 197-1 ed. 2 jako cement pro obecné použití. 

ECOPlanet BS4 je určen pro projekty zaměřené na nižší emise CO2 a tedy nižší uhlíkovou stopu pro malé, střední i velké stavební projekty, projekty infrastruktury, konstrukce se středními a vysokými požadavky na pevnost. Je vhodný pro všechny aplikace a všechny stupně vlivu prostředí (karbonace, působení chloridů, zmrazování-rozmrazování, chemicky agresivní prostředí, abraze).

Při výrobě tohoto cementu vzniká 520 kg emisí CO2 na 1 tunu cementu díky optimalizované skladbě vstupních materiálů. V současné chvíli nabízíme ECOPlanet v pilotním provozu u smluveného zákazníka. 

 
  tabulky web cem ii b s slozeni

   

  Možnosti použití:

  • výroba betonu dle ČSN EN 206-1

  • výroba transportbetonu

  • výroba malt, přípravků a směsí obsahujících cement

   

  tabulky web cem ii b s 425 n

   

    

   Způsob dodávek:

   • volně ložený v autocisternách

   Způsob a doba skladování:

   • způsob a doba skladování je vymezena článkem NA.1 Národní přílohy k ČSN EN 197-1 ed. 2

   • cement musí být při skladování chráněn před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 75 %)

   • za podmínek uvedených výše je doba skladování cementu 90 dnů od data dodání

   • při překročení této doby je nutné před použitím ověřit, zda výrobek plně vyhovuje všem legislativním požadavkům na něj kladeným

   Bezpečnostní opatření:

   • chraňte pokožku a oči před zasažením

   • podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu

   Management kvality:

   • Lafarge Cement, a.s. má zaveden systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 a systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016

   • kvalita cementu podléhá sledování Autorizované osoby č. 204, TZÚS Praha, pobočka Teplice

    

   Potřebujete detailnější informace? Jsme zde pro vás a rádi zodpovíme vaše dotazy.

    

    

   Dokumenty k produktu

   Stáhněte si technický list, certifikát či návod na použití.

    
   potvrzeni cem ii b s 425n ecoplanet