Emisní monitoring

 

Kontinuální měření emisí

Sledování koncentrací vypouštěných emisí probíhá podle Nařízení vlády 354/2002 Sb. Emisní limity jsou dodrženy, jestliže žádná z denních průměrných hodnot nepřekročí hodnoty emisních limitů. Hodnoty jsou měřeny od půlnoci do další půlnoci a na této stránce se zobrazí vždy několik minut po poslední půlnoci. Kromě poslední průměrné denní hodnoty vám pro srovnání nabízíme hodnoty ze dvou předcházejících dnů (Den -1, Den -2). Pokud se místo hodnoty objeví *, znamená to, že data nejsou k dispozici z důvodu odstavení zařízení nebo údržby systému.

 

Klouzavý průměr emisí TZL

U emisí TZL (prachu) navíc uvádíme klouzavý průměr za posledních 24 hodin. Aktualizace probíhá každých 15 minut. Hodnota klouzavého průměru není směrodatná z hlediska posouzení dodržení emisního limitu, ale vypovídá o momentálním vývoji. Pokud se místo hodnoty objeví *, znamená to, že data nejsou k dispozici z důvodu odstavení zařízení nebo údržby systému.