ESG

 

Skupina Holcim se jakožto globální lídr v inovativních a udržitelných stavebních řešeních zavázala dostát svým povinnostem, a proto ve svých operacích a řízení uplatňuje nejvyšší standardy v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a korporátního řízení (ESG). 

Zásady, směrnice a partnerství společnosti Holcim zajišťují, že plníme ty nejpřísnější cíle ESG. Četná uznání zdůraznila naši vynikající výkonnost ESG a v těchto klíčových oblastech nadále dosahujeme významného pokroku.

Co je to ESG?

Zkratka ESG (z angl. Environmental, Social, and Governance) odkazuje na nové požadavky v oblasti společenské odpovědnosti, správy a řízení podniků a ekologické udržitelnosti. 

Jedná se o soubor kritérií užívaných k hodnocení pokroku dané společnosti z hlediska udržitelnosti. Slouží především k definování společensky odpovědných investorů, tzn. těch, kteří berou v úvahu dopad svého podnikání na zaměstnance, zákazníky, komunity a okolní prostředí.
 

Hodnotící kritéria ESG

Hodnotící kritéria ESG se dělí do 3 dílčích kategorií:

 

E = Environment

 

V rámci environmentálních kritérií se zabýváme dekarbonizací veškerých budov - od našich operací, přes produkty až po budovy v provozu.

Udržitelnost je naší základní hodnotou a jako taková nás nutí jednat v oblastech klimatu, energetiky a přírody.

 

S = Social

 

Naše sociální závazky jsou založeny na hlubokém respektu k lidským právům

Usilujeme o to, aby se společně s námi dařilo i lidem a komunitám, a proto investujeme do řady sociálních iniciativ, které se týkají zdraví, vzdělávání a rozvoje dovedností.

 

G = Governance

 

Úspěšné podnikání začíná silným vedením.

Naše strategie správy a řízení společnosti je postavena na základech integrity, etiky a transparentnosti, které zajišťují dlouhodobou tvorbu hodnot a posilují pověst skupiny.

V Holcim dodržujeme nejvyšší standardy, pokud jde o naše obchodní operace a řízení.  Společnost Sustainalytics, světový lídr v oblasti klasifikace a výzkumu environmentálních, sociálních a správních rizik (ESG), nás v květnu 2020 ohodnotila jako nejlepší společnost v oboru stavebních materiálů - vysloužili jsme si krásné 1. místo  ze všech 101 analyzovaných společností v tomto oboru. Je to uznání našeho silného závazku k výkonu ESG. Rovněž se snažíme o pozitivní dopad na 17 cílů udržitelného rozvoje OSN.

ESG investice

ESG investice lze popsat jako společensky odpovědné investování. Zabývají se jím především investiční fondy a investoři, které zajímá pozitivní dopad investic na životní prostředí, společnost a ekonomický rozvoj.

Výhody ESG investic

Ziskovost

Faktorem číslo jedna ve světě investic je samozřejmě stále ziskovost. Té mohou v některých případech dosahovat ESG fondy i vyšší než fondy klasické. Příkladem je propad fondů v období pandemie – zatímco ESG fondy propadly přibližně o 5 %, ostatní v průměru o 16 %.

Stabilita investice

ESG investice se navíc vyznačují relativní stabilitou a firmy, které se řídí praktikami ESG, vyhodnotili někteří investoři jako firmy, jež dokáží potenciální rizika dobře odhalit, vyřešit a zmírnit jejich dopad na chod společnosti.

Současný společenský trend

Jak v ekonomice celkově, tak i na investičních trzích se začíná klást větší důraz na udržitelnost, životní prostředí nebo redukci skleníkových plynů. Díky tomu jsou ESG investice v současnosti na vzestupu.