O nás

 

Holcim Česko patří již 125 let mezi renomované výrobce stavebních materiálů na českém i německém trhu. Komíny závodu v Čížkovicích uvidíte již zdaleka. Patříme k průmyslovým dominantám Českého středohoří. Jsme situováni v okrese Litoměřice, cca 3 km od sjezdu z dálnice D8 (sjezd 49 km).

Holcim Česko má nejširší nabídku cementů na trhu. Výrobkové portfolio tvoří portlandské cementy, portlandské struskové cementy, portlandské směsné cementy, maltovinové pojivo Multibat PLUS, vápenec pro odsíření ENVICALC, který se používá na odsíření spalin z elektráren a tepláren a jemně mletý vápencový slín ENVICALC F pro stabilizaci a sodifikaci nebezpečných odpadů, ale i pro výrobu keramických obkladaček. Linka na výrobu cementu disponuje rotační pecí, pětipatrovým výměníkem s kalcinačním kanálem, jedním kulovým a jedním horizontálním mlýnem na mletí cementu. 

Kvalitní vápenec se těží v lomu vzdáleném 3 km od výrobního závodu. Surovina je do cementárny dopravována ekologicky pomocí pásových dopravníků.

Díky soustavným investicím do technologie a zařízení splňujeme mezinárodní kritéria BAT (best available technologies, tj. nejlepší dostupné technologie) a také proto můžeme využívat např. vysoký poměr alternativních paliv.

Cementárna byla v roce 1992 privatizována největším francouzským cementářským koncernem Lafarge jako majoritním vlastníkem. V letech 1995 až 1997 byly provedeny rozsáhlé modernizace spojené např. s výměnou výměníkového systému za moderní systém s předklacinací a výstavbou druhého cementového mlýnu typu Horomill (horizontální válcový mlýn).

V druhé polovině devadesátých let ukončil podnik výrobu hydraulického vápna a pod označením Multibat jako první uvedl na český trh cement pro zdění. V roce 1997 byla v čížkovické cementárně uvedena do provozu mlýnice na výrobu vápence pro odsiřování energetických procesů.

Další rozvoj závodu směřoval především k zmírnění dopadu výroby na životní prostředí. Výměna elektrostatického odlučovače snížila emise tuhých znečisťujících látek. Prodloužení kalcinačního kanálu umožnilo další rozvoji využívání alternativních paliv. Dlouhodobě se čížkovická cementárna udržuje na evropské špičce v oblasti náhrady primárních paliv alternativními.

 
o nas vez

 

V roce 2002 uvedl Holcim Česko do provozu samoobslužný nakládací systém, který umožňuje odběry volně loženého cementu 24 hodin denně včetně sobot a nedělí. 

Od roku 2004 slouží pro potřeby technického poradenství a zákaznického servisu akreditovaná betonářská laboratoř.

Jsme aktivními členy Svazu výrobců cementu.

Počátek historie čížkovické cementárny sahá až do roku 1890, kdy v Drážďanech vznikla první myšlenka na výrobu cementu. Výskyt rozsáhlého ložiska suroviny na území obcí Čížkovice a Sulejovice předurčil místo pro výstavbu nové cementárny a ta se ve své době stala jedním z průkopníků průmyslové výroby v regionu.

Chcete se dozvědět více o historii naší cementárny?

 

Chci se dozvědět více aktuálních informací