ECO produkt

Globální změny klimatu a vliv skleníkových plynů je téma diskutované v médiích již řadu let. Není tedy nutné tyto jevy široce představovat. Stejně tak problematika emisí oxidu uhličitého (CO2) z výroby cementu je nám dobře známa. Zde snad jen pro připomenutí, že výroba cementu nese odpovědnost za více než 5 % celosvětových emisí CO2. Není tedy žádným překvapením, že celospolečenský tlak na změnu sílí. Původci emisí na tento tlak reagují změnami výrobních technologií i produktového portfolia. Společnost Holcim přijala závazek do roku 2030 snížit emise CO2 na 475 kg čistého CO2 na tunu cementu. Emise skleníkových plynů bude tak do příštích deseti let snížena o 21 % na tunu cementu v porovnání s rokem 2018. Holcim podporuje vývoj nových technologií, výzkum nových surovin i rozvoj produktů. Pro označení ekologicky příznivějších produktů zavedla naše společnost ECO značku (ECO label).

Pro cementy a další pojiva vyjadřuje tato značka míru úspory emisí CO2 a/nebo náhrady primárních surovin za suroviny alternativní (vedlejší produkty z průmyslových výrob, suroviny pocházející z recyklace použitých materiálů a podobně). Novou ECO značku může nést takový produkt, který ve srovnání s portlandským cementem CEM I reprezentuje snížení emisí CO2 alespoň o 30 %. Pro náhradu primárních surovin platí stejná hranice. Cement s více než 30 % recyklovaných surovin může být označen touto ECO značkou.

 

Od ledna 2021 nese korporátní ECO značku MULTIBAT PLUS

  • Náš starý dobrý MULTIBAT PLUS nese označení „o 50 % méně emisí CO2“.

Srovnáme-li MULTIBAT PLUS s aplikačně alternativním řešením, dojdeme k porovnání malty připravené z MULTIBATU PLUS s maltou vápeno-cementovou. Při tomto porovnání docházíme k závěru: malta z Multibatu PLUS reprezentuje řádově o 50 % emisí CO2 méně než malta vápeno-cementová. MULTIBAT PLUS si tedy ECO označení právem zaslouží.

Od května 2022 je nositelem označení ECO cement STANDARD PLUS

Při jeho výrobě je produkováno o 40 % méně emisí CO2 než při výrobě běžného portlandského cementu. Tento výrobek je nositelem označení ECO, které vyjadřuje splnění určitých environmentálních kritérií.

 
image