CEM II/B-ll 32,5 R

STANDARD PLUS 32,5 R z Čížkovic vaše první volba pro staveništní přípravu malt, potěrů a betonů.

Portlandský cement s vápencem CEM II/B-LL 32,5 R je hydraulické pojivo, které se vyrábí mletím portlandského slínku s vápencem, síranem vápenatým, doplňujícími složkami a přísadami. Je vyráběn v souladu s harmonizovanou normou ČSN EN 197-1 ed. 2 Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití. 

Při jeho výrobě je produkováno o 40 % méně emisí CO2 než při výrobě běžného portlandského cementu. Tento výrobek je nositelem označení ECO, které vyjadřuje splnění určitých environmentálních kritérií.

 

Možnosti použití:

 • staveništní příprava betonů, malt a směsí obsahujících cement

Způsob a doba skladování:

 • způsob a doba skladování je vymezena článkem NA.1 Národní přílohy k ČSN EN 197-1 ed. 2

 • cement musí být při skladování chráněn před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 75 %)

 • za podmínek uvedených výše je doba skladování cementu 90 dnů od data uvedeného na obalu (v případě baleného zboží), případně data dodání (u volně loženého zboží)

 • při překročení této doby je nutné před použitím ověřit, zda výrobek plně vyhovuje všem legislativním požadavkům na něj kladeným

Způsob dodávek:

 • volně ložený v autocisternách nebo železničních vagónech RAJ
tabulky web cem ii b ll 325 r

 

 

Balený cement:

 • výrobek odpovídá požadavkům přílohy XVII, bod 47, odstavec 1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve smyslu obsahu ve vodě rozpustného šestimocného chrómu (maximálně 0,0002 %) 

 • pro dosažení tohoto limitu může výrobek obsahovat redukční činidlo

 • redukční činidlo si zachovává účinnost po celou dobu skladování za předpokladu dodržení podmínek uvedených v bodě „Způsob a doba skladování"

Bezpečnostní opatření:

 • chraňte pokožku a oči před zasažením

 • podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu

Management kvality:

 • Lafarge Cement, a.s. má zaveden systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 a systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016

 • kvalita cementu podléhá sledování Autorizované osoby č. 204, TZÚS Praha, pobočka Teplice

Využijte interaktivní mapu a podívejte se, kde najdete nejbližší prodejní místo našich produktů.

 

Dokumenty k produktu

Stáhněte si technický list, certifikát či návod na použití.

Potřebujete detailnější informace? Jsme zde pro vás a rádi zodpovíme vaše dotazy.