Jak je důležitá bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Lafarge Cement jakožto součást středně těžkého průmyslu velmi dbá na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a proto se naši zaměstnanci i vedoucí pracovníci pravidelně vzdělávají v oblasti BOZP, která je jednou z našich hlavních hodnot, protože zdraví a jeho ochrana je pro nás na prvním místě.

Cementářská sezóna vrcholí na jaře a na podzim, nicméně nejvíce interních a externích pracovníků se u nás pohybuje v době zimní odstávky. Riziko úrazu  a možné pracovní neschopnosti tedy v Lafarge hrozí celý rok. Z tohoto důvodu se ve všech našich závodech v Evropě, Africe a na Středním východě pořádají školení a akce, jejichž cílem je zvyšování povědomí a znalostí o nejrizikovějších činnostech, se kterými se setkáváme při práci v našich závodech.

V polovině června si naši zaměstnanci během 8 krátkých a interaktivních setkání v provozu připomněli všechny možné nechtěné události, ke kterým může dojít na pracovišti. Školení se zaměřilo na kritická opatření, která před těmito nehodami chrání. Zaměstnanci si vzájemně vyměnili zkušenosti a dozvěděli se o tipech, jak zlepšovat řízení rizik.

To nejcennější, co máme, je lidský život a zdraví. Naprostá většina úrazů je způsobena lidským chováním. Návyky, způsob přemýšlení, přístup a reakce pracovníků, ať už zaměstnanců, dodavatelů, nebo zákazníků je možné dlouhodobě pěstovat pozitivní firemní kulturou. Doposud nejúčinnější způsob je s pracovníky pravidelně mluvit, což začíná aktivním zapojením vedoucích pracovníků, kteří pravidelně chodí do provozu  a mluví se zaměstnanci a dodavateli, kteří se v provozu vyskytují (např. řidiči), o možných nástrahách, sbírají zpětnou vazbu na potenciální rizika apod. Každý však prochází vstupními a následnými pravidelnými školeními. 

 

Co dále děláme v rámci ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti: