Bezpečnost a ochrana zdraví

 

V pořádku domů - proč BOZP a jak chytře a účinně na to?

 

To nejcennější, co máme, je lidský život a zdraví.

Při jejich ochraně vycházíme ze skutečnosti, že naprostá většina úrazů je způsobena lidským chováním. Návyky, způsob přemýšlení, přístup a reakce pracovníků, ať už zaměstnanců, dodavatelů, ale i zákazníků je možné dlouhodobě pěstovat pozitivní firemní kulturou.

 

Co konkrétně děláme? 

 

Aktivity spojené s BOZP

 

Záchranářský tým

Náš záchranářský tým má 25 členů (na 150 zaměstnanců) a každoročně nacvičujeme:

 • záchranu pracovníka po pádu z výšky zachyceného v postroji;
 • záchranu pracovníka z uzavřeného prostoru;
 • první pomoc (dvoudenní školení); a
 • naši reakci na simulovaný požár.

Členové týmu jsou z útvaru lomu, výroby, údržby, vlečky, expedice, podnikoví dobrovolní hasiči a další.

K vybavení patří naviják s lanem, evakuační kladka, trojnožka, profesionální záchranářská nosítka, krční límec, kyslíkové resuscitační přístroje, defibrilátory, vybavení jednotky dobrovolných hasičů podniku vč. dýchacích přístrojů atd.

 

Podnikoví hasiči

V cementárně působí již od 70. let dobrovolní hasiči. Kromě své vlastní práce v údržbě, výrobě a na vlečce se věnují konzultační činnosti (např. radí, jak správně připravit pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím na svařování), preventivní činnosti (obchůzky požárně rizikových provozů) a samozřejmě také cvičí, aby byli připraveni zasáhnout v případě požáru. A že byli již několikrát velmi potřeba! S používáním alternativních paliv důležitost požární připravenosti roste. 

Během povodní pomáhali dalším složkám IZS např. s odčerpáváním vody ze zatopených objektů. Poslední roky se také účastní tematických cvičení spolu s profesionálními hasiči z Lovosic (nácvik reakce na požár v různých místech cementárny, někdy spojený se záchranou dobrovolníka figuranta v bezvědomí) a z Litoměřic (nácvik záchrany pracovníka z hluboké jímky).

 

Dny BOZP a soutěže

 

Od roku 2011 organizujeme každoročně Dny BOZP, během kterých proběhly např. následující akce:

 • Tříhodinové školení první pomoci.
 • Tzv. 'Fit' a ‘ear‘ test – vyzkoušení, jak si účinně chránit dýchací orgány a sluch - měřitelný test správného použití respirátoru a ušních zátek. Provádějí jej pracovníci firmy 3M.
 • Osvěta k diabetes – jak vzniká, jaká jsou rizika a následky, jak jí předejít vč. měření hladiny cukru v krvi.
 • Nebezpečné lešení – rozpoznávání nebezpečí na lešení.
 • Vyzkoušení si simulátoru nárazu a simulátoru převrácení.
 • Nácvik hašení přenosným hasicím přístrojem a vnitřním hydrantem.
 • Autocisterna – demonstrace ‘mrtvých úhlů‘.
 • ... a další.
 

V rámci Dnů BOZP probíhají i soutěže pro zaměstnance zaměřené právě na BOZP. Každý rok má své téma. Na ukázku pár příkladů:

 • V práci i doma na stejné vlně (využití dobrých postupů používaných v práci i při domacích pracích a naopak);
 • Přijď s tím, co se ti nelíbí, a s nápadem, jak to zlepšit (zlepšování bezpečnosti pracoviště i práce samotné);
 • Co dnes uděláš pro ochranu života a zdraví (označení nově nalezených rizik / nebezpečí samolepkou "Toto je riziko");
 • Zastav nebezpečnou práci (reakce pracovníků na nebezpečné chování, úkon či situaci);
 • a další.

Chci se dozvědět více aktuálních informací