Známe držitele ocenění Holcim Awards!

 

Odborná porota rozhodla o vítězích 6. cyklu globálních cen zaměřených na podporu udržitelné architektury. Mezi vítěze poputuji, kromě trofejí a diplomů, i celkem 2 miliony dolarů v peněžních odměnách.

Nejúspěšnějšími regiony se staly Asie Pacifik a Střední Východ Afrika. Po jedné hlavní ceně získaly i Kolumbie a Švýcarsko. Ceny pro vítěze i další odměněné byly rozdány v rámci kombinovaného večera 13. listopadu v rámci Bienále architektury v Benátkách.

Hlavním kritériem pro zisk předního umístění v tradiční soutěži je vysoká míra tzv. holistického přístupu k udržitelnosti, jehož hlavními pilíři jsou podle pořádající nadace Pokrok, Lidé, Planeta, Prosperita a Místo. Jedině projekty, které dokáží zohlednit dopad na všechny tyto aspekty, mohou pomýšlet na nejvyšší umístění.

Soutěž Holcim Awards probíhá ve dvou fázích. V první fázi nezávislé poroty složené z mezinárodních expertů hodnotí přihlášené projekty v soutěžních regionech Evropa, Severní Amerika, Latinská Amerika, Střední východ, Afrika a Asie a Tichomoří. Oceněné projekty se automaticky kvalifikují do druhé fáze soutěže: Global Holcim Awards, kde je hodnotí globální porota, jíž v roce 2021 předsedal aktuální kurátor benátského bienále Hashim Sarkis (Libanon/USA). 

V celosvětovém finále nakonec soutěžilo 33 projektů. Porota nakonec rozhodla o čtyřech cenách s celkovou finanční odměnou 350 000 USD. Jako nejlepší pak jury ocenila projekty v Maroku, ve Švýcarsku a ve Vietnamu. Kromě toho čtyři nepeněžní vyznamenání putovaly do Austrálie, na Kapverdy, do Jordánska a na Filipíny.

Změna klimatu a cirkulární ekonomika

Holcim Awards se zcela zásadně hlásí k hlavním tématům současného stavebnictví: k udržitelné architektuře včetně trendu ke snižování emisí a cirkulaci materiálových toků. Do 6. ročníků soutěže bylo přihlášeno celkem 4 742 projektů ze 134 zemí, přičemž přibližně polovina z nich byla přihlášena do kategorie Next Generation, která hledá odvážné nápady a vizionářské koncepty účastníků do 30 let (psali jsme ZDE). 21 vítězných projektů v této kategorii bylo vyhlášeno během online ceremoniálů začátkem tohoto roku. 33 vítězů hlavních kategorií regionálních kol obdrželo pozvánku na Mezinárodní bienále architektury v Benátkách, kde si ceny osobně převzali.

Držitelé hlavních ocenění

Nové ze starého ve Winterthuru ve Švýcarsku (zlatá medaile, 150 000 USD)

Autoř: Marc Angst, Michèle Brand, Barbara Buser, Pascal Hentschel, Benjamin Poignon, Kerstin Müller / baubüro in situ, Basilej, Švýcarsko.

Projekt nově definuje výchozí bod procesu navrhování tak, že demolici považuje za příležitost získat stavební materiály. Průmyslová budova byla zachována, přestavěna a rozšířena o 3 podlaží na 12 bytových jednotek. Rozšíření využívá pro stavbu materiály získané z různých demolicí, vlastnímu navrhování tak předcházel sběr zachráněných stavebních prvků. Materiály byly poté katalogizovány a byl stanoven jejich potenciál pro opětovné použití. Cirkulární přístup k architektuře a stavění byl zde tak důsledný, že se odborná porota rozhodla švýcarskému týmu udělit právě hlavní cenu. 

 

Symbióza mezi lidmi a přírodou v Bogotě v Kolumbii (stříbrná medaile, 100 000 USD)

Autoři: Edgar Mazo, Sebastian Mejía a tým, Connatural, Medellín, Kolumbie.

Projekt si klade za cíl konsolidaci mokřadů Jaboque v celkové délce 5,5 km v blízkosti parku, který integruje rekreační a přírodní oblasti a nabízí vzdělávací příležitosti pro místní komunitu. Urbanistické řešení oblasti umožnilo vytvořit v místě živou botanickou sbírku. Rostliny byly vybírány v závislosti na jejich vlivu na ekosystém a jejich potenciálu posílit mokřadní flóru a faunu.

„Projekt ztělesňuje dosažení udržitelného konceptu prostřednictvím různých přístupů,“ vysvětluje vítěz ceny Sebastian Mejía. Jeho cílem je také vytvořit symbiotický vztah mezi mokřady a městem, zachovat a posílit roli základních ekosystémů i v postupné změně klimatu. Porota Global Holcim Awards ocenila, že autoři projektu dokázali integrovat přístupy vycházející z tradice, selského rozumu a moderního nahlížení na udržitelná sídla tak, aby došlo k nápravě dlouho ztraceného vztahu mezi místními komunitami a přírodou.

 

Udržitelná modernizace oázy v M’hammid El Ghizlane v Maroku (bronzová medaile ex aequo, 50 000 USD)

Autoři: Aziza Chaouni, Aziza Chaouni Projects, Fez, Maroko a Kanada.

Oázu v údolí Drâa v jižním Maroku opouštějí její obyvatele a spolu s nimi toto unikátní místo ztrácí i své dědictví. Tento projekt si klade za cíl zachovat místní život a kulturu vytvořením soběstačného kulturního centra ve městě. Budova centra vychází z tradiční konstrukce s vhodnými technologiemi, jako jsou solární komíny a geotermální systémy, spolu s pasivními technologiemi, jako jsou kompostovací záchody či sběr dešťové vody pro domácnosti i zavlažování.

„Naše místo se nachází v saharské poušti na okraji vyprahlé oázy s akutním nedostatkem vodních zdrojů, takže jej navrhnout s principy udržitelnosti bylo jedinou možností,“ vysvětluje vítězka Aziza Chaouni. Potřebuje vyrábět svou vlastní energii, shromažďovat vodu a distribuovat ji velmi účinným způsobem, aby se využila každá kapka.“ Porota Global Holcim Awards ocenila návrh, který pomocí promyšleného řešení pomůže zabránit v důsledku klimatických změn hrozícímu vysídlení oázy. Návrh umožní místním komunitám udržet své vazby na toto místo a další rozvoj celé oblasti.

 

Program zalesňování v Hanoji ve Vietnamu (bronzová medaile ex aequo, 50 000 USD)

Autoři: Marek Obtulovic, Nguyen Duc Trung, Mai Lan Chi a tým, ODDO Architects, Hanoj, Vietnam.

Velká skupina dobrovolníků plánuje obnovit subtropický prales na Banana Island, 26hektarovém ostrově v Red River. Pomocí výsadby endemických stromů a rostlin projekt přivádí do městské struktury bohatou zeleň, s cílem snížit emise uhlíku a znásobit počet původních druhů v místě. Důmyslně vybraná flóra umožní zvířatům návrat do jejich přirozeného prostředí a posílí regionální biologickou rozmanitost. V rámci projektu se plánuje i vytvoření vzdělávací a rekreační oblasti pro obyvatele Hanoje a venkovní laboratoř pro vědce a výzkumné instituce.

„Chceme vrátit část ostrova do stavu, v jakém bývala,“ vysvětluje vítěz ceny, slovenský architekt Marek Obtulovic. „Jde nám o renaturaci, ne o vytváření květinových záhonů a zelených trávníků." Porota ocenila způsob, jakým navržené krajinářské úpravy integrují městské a přírodní prostředí. 

 

Seznam dalších vítězů a projektů najdete zde.