Holcim Award: next generation

 

Nadace Holcim Foundation odtajnila jména autorů oceněných projektů v kategorii mladých a začínajících architektů

Šestý ročník cyklu Holcim Awards (dříve LafargeHolcim Awards) se chýlí ke konci. Již dnes jsou známa jména jednadvaceti projektů oceněných v kategorii Next Generation určené autorům z řad studentů a mladých odborníků z praxe. 

Jednotlivá regionální kola ukázala, že mladí architekti jsou znepokojeni budoucím vývojem stavebního umění. Témata, jako například udržitelný rozvoj, u nejmladší generace tvůrců opravdu rezonují, čehož důkazem jsou i projekty přihlášené do šestého cyklu soutěže Holcim Awards. Soutěž pořádá nadace Holcim Foundation for Sustainable Building v pěti regionech světa a ve dvou kategoriích: hlavní kategorie je určena projektům, které jsou již připraveny k realizaci, kategorie Next Generation zase hledá vizionáře, autory nových, odvážných konceptů do třiceti let věku. „Soutěž je jakýmsi katalyzátorem pro posílení těch nejlepších nápadů. Snažíme se dát prostor těm nejbystřejším mozkům zabývajícím se udržitelným designem a konstrukcí,“ říká Jan Jenisch, generální ředitel společnosti Holcim. „Jejich myšlenky a nápady nám pomáhají udržet se v čele společností zabývajících se hledáním udrži- telných a inovativních stavebních řešení.“ 

Zatímco výsledky hlavní kategorie celosvětové soutěže budou vyhlášeny 13. listopadu v rámci benátského Bienále architektury 2021, kategorie Next Generation už zná své regionální vítěze. 

ACT SMALL, THINK BIG 

Téměř polovinu ze čtyř tisíc sedmi set dvaačtyřiceti přihlášek v aktuálním ročníku soutěže tvořily právě přihlášky v kategorii „nadějí“. Projekty postupně prošly hodnocením regionálních porot složených z odborníků pod vedením Jeannette Kuo (Evropa), Reeda Kroloffa (Severní Amerika), Lorety Castro Reguera (Latinská Amerika), Mariam Kamary (Afrika Blízkého východu) a Nirmala Kishnaniho (Asie a Tichomoří). Renomovaní architekti byli úrovní přihlášených projektů nadšeni, vesměs se o nich vyslovovali pochvalně. 

MATERIÁLY A ZPŮSOB JEJICH POUŽITÍ 

Rozmanitost posuzovaných projektů byla obrovská a sahala od technických detailů až po návrhy „masterplánů“ celých čtvrtí. Ze všech přihlášených projektů se daly vyvodit závěry v podobě několika společných myšlenek prostupujících prezentovaná řešení. Jedním z nich je otázka materiálů: s čím bychom měli stavět do budoucna, aby stavby nezatěžovaly životní prostředí? A jaký osud bychom měli připravit stávajícím stavbám a materiálům, z nichž byly postaveny? 

Pablo Goldin Marcovich z Mexika, vítěz regionálního kola v Latinské Americe, představil projekt, jehož cílem je opětovné využití a udržitelný „upgrade“ budovy v Mexico City, kterou čeká demolice. Daniel Marshall z USA, vítěz v regionu Severní Amerika, vyvinul nástroj usnadňující opětovné použití materiálu z demolic v nové výstavbě. A Kanaďané Daniel Gonzalez a Noor Shaikh, rovněž ocenění v Severní Americe, ukazují, jak lze vyrobit nový stavební materiál i z odpadu ze zemědělské výroby. 

NEFORMÁLNÍ, ALE NE NEVIDITELNÉ 

Dalším významným těžištěm zájmu mladých architektů jsou neformální osídlení. Mladí architekti na počátku své kariéry tento fenomén vnímají velmi silně. Je jim jasné, jak důležité je integrovat tyto komunity do širšího spektra městských struktur, a ne se pokoušet je marginalizovat. V regionu Blízký Východ a Afrika získala první cenu Priscilla Namwanje z Ugandy za mnohovrstevnatý projekt za účelem podpory sociální interakce a ekonomické vitality méně rozvinuté čtvrti v Kampale. Lorenzo Fernandes z Indie, vítěz asijsko-pacifického kola, navrhuje úžasné víceúčelové budovy pro neformální osídlení v Bombaji, přičemž se snaží najít způsob, jak rozvinout stávající prostor bez negativních vlivů na vztahy v rámci zavedené komunity. 

ODVÁŽNÉ MYŠLENKY 

Mnoho projektů prokazuje odvahu zahodit zavedené postupy a podívat se na problémy naší doby zcela novýma očima. Například Yufei He ze Švýcarska si odnesl první místo v regionu Evropa za projekt využití odpadního tepla z datových center k vytápění a chlazení budov v Curychu. Tala Shelbayh z Jordánska, vítězka regionu Blízký Východ, představila reinterpretaci hřbitovů v Ammánu. A Noor Marji z Jordánska se svým úspěšným projektem ve stejném regionu ukazuje, jak lze tradiční irácké stavební metody reinterpretovat udržitelným způsobem na podporu zachování kulturního dědictví. 

GLOBÁLNÍ ZAPOJENÍ 

Globální výzvy nejsou omezeny národními hranicemi. Proto studenti a mladí praktici pracují za hranicemi svých zemí a regionů. Annik Keoseyan z Mexika navrhla nový přístup ke komunitnímu bydlení pro belgické hlavní město Brusel. Za svoje úsilí byla oceněna v soutěžním regionu Evropa. Jevgenij Varlygin, ruský student z Německa, řeší problém plastového odpadu v Sierra Leone, za což rovněž získal odměnu v příslušném regionu. A americká architektka Soledad Patiño získala první cenu v asijsko-pacifickém regionu s konceptem modernizace nábřežních čtvrtí v indické Bombaji. České projekty sice v soutěži letos neuspěly, ale jak návrh Vojtěcha Lichého, jenž přihlásil novou podobu soběstačného domu, jenž se realizuje nedaleko Lipna, nebo práci českého studenta působícího na univerzitě v Miláně, jenž se zabýval zlepšením kvalit prostředí exponované milánské čtvrti San Siro, představují zajímavý doklad o progresivním myšlení našich mladých tvůrců. 

A CO DÁL? 

Ceny pro mladé architekty byly rozdány, hlavní kategorie na své vítěze ještě čeká. Finálový večer je naplánován na polovinu listopadu v rámci benátského Bienále architektury, které s Holcim Awards spojuje nejen zájem o nová témata ve staveb- ním umění, ale i osoba předsedy poroty soutěže a zároveň kurátora bienále, architekta Hashima Sharkise. Česko letos nemá zastoupení v porotě, ale pilně usiluje o odměny v hlavní kategorii díky projektu Enotéky ve Znojmě od ateliéru Chybik + Kristof. 

 

Akumulační úkryt ve Španělsku – projekt, ve kterém jsou síly přírody spojeny kreativním designem krajiny a ikonickou architekturou s cílem regenerovat severní pobřeží Cádizu.

Autor: Javier Estebala Alández,
architekt, Madrid, Španělsko


2newg

 

Bioremediační dlaždice pro čištění vody – žebrovaná dlaždice využívá bioremediaci mikroskopických řas k čištění znečištěné vody a posílení postavení místních komunit v rozvojových zemích.

Autor: Shneel Malik, architekt a výzkumník biodesignu, Bio-Integrated Design Lab, Bartlett School of Architecture, UCL, Londýn, Velká Británie


1newg