Zastavili jsme cementárnu - Den BOZP

Skupina Holcim dlouhodobě vytváří bezpečné prostředí pro zaměstnance, dodavatele, komunity a zákazníky. Historicky poprvé nedošlo za posledních 9 měsíců ve Skupině ke smrtelnému úrazu. K naplnění strategie Ambice “0” (nulová újma) pomáhají i každoročně pořádané osvětové akce Zastavme se. 

Letos se čížkovická cementárna pozastavila nad kritickými opatřeními 15. března 2023. Na osmi stanovištích si zaměstnanci připomněli prostřednictvím miniworkshopů možné scénáře toho, co by se mohlo stát, a jak se zachovat v nestandardních situacích. Program byl pro pracovníky provozu a výroby povinný, dobrovolně se mohli zúčastnit ostatní pracovníci. 

Komentář Pavla Bartejse, manažera BOZP:  “Lidský život je to nejcennější, co máme. Máme rodinu, přátelé, koníčky a i tohle povědomí se snažíme v lidech probudit. Aby když jdou něco dělat, mysleli nejen na práci, ale aby měli vypěstovaný užitečný návyk si vždycky představit, jaký dopad na soukromý život by mělo případné zranění.” Správné bezpečnostní návyky jsou zaměstnancům vštěpovány tak, aby pro ně byly stejně samozřejmé jako rozhlédnutí se na přechodu pro chodce nebo zapnutí bezpečnostního pásu v autě.

 

Podívejte se na celý rozhovor a reportáž

Zjistěte, jak chráníme naše zdraví