Virtuální výzva ke zdravému životnímu stylu

Klastr Central Europe (CE) skupiny Holcim zorganizoval v rámci svých 4 zemí (Rakousko, Slovinsko, Maďarsko, Česká republika) a Chorvatska mezinárodní virtuální výzvu. Výhrou byla částka 5.000 €, jíž vítězná země poskytne na charitativní účely.

 
tappa vyzva 2021

Cílem virtuální výzvy klastru bylo zaměřit pozornost zaměstnanců na zdravý životní styl a podpořit týmového ducha napříč zeměmi klastru CE. Virtuální výzva "Napříč klastrem za 90 dní" začala 10. května a trvala do 7. srpna.

 

"Kromě našeho udržitelného cíle, stát se zeleným srdcem Evropy, je pro nás stejně důležité zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců. Proto jsme v rámci našeho klastru zorganizovali virtuální výzvu "Napříč klastrem za 90 dní". Jsem velmi hrdý na závazek mých kolegyň a kolegů k dosažení našich vizí a přispění k virtuální výzvě. Výzva byla úspěšná, jelikož každý účastník ušel v průměru 9 000 kroků denně oproti skutečnosti, kdy běžný Evropan udělá kolem 5.000 kroků za den," řekl Berthold Kren, generální ředitel klastru CE skupiny Holcim.

 

Během 90denní výzvy museli zaměstnanci klastru udělat co nejvíce kroků a tímto způsobem mohli absolvovat virtuální cestu vyznačenou na mapě. Kroky bylo možné nasbírat chůzí během dne, nebo provozováním různých aktivit. Ke správě svých aktivit používali mobilní aplikaci (Tappa), ve které mohli sledovat, jak daleko již došli na své virtuální cestě dlouhé 1.393 km. Trasa začala v cementárně Čížkovice (Česká republika) a končila v cementárně Királyegyháza (Maďarsko). Na této dlouhé cestě bylo několik zastávek (míst v rámci klastru CE), které účastníci mohli lépe poznat díky videím natočeným jednotlivými zeměmi.

 

Virtuální výzvy se zúčastnila jedna třetina zaměstnanců dotčených zemí a společně udělali více než 212 milionů kroků, což představuje kolem 329.000 km. Téměř polovině účastníků se podařilo virtuální trasu dokončit. Nejčastějšími aktivitami byly: jóga, plavání, běh či posilování.

 

Účastnické země nabídly svým zaměstnancům individuální ceny a soutěž mezi jednotlivými zeměmi, čímž chtěly podpořit účast v této virtuální výzvě. Země, která dosáhla nejvyššího počtu průměrných denních kroků, vyhrála částku 5.000 €, kterou poskytne na charitativní účely. Tento rok výhru získali zaměstnanci ze Slovinska a vítězná částka bude rozdělena mezi tři slovinské nestátní neziskové organizace.