Zúčastnili jsme se vědecké konference 2022 studentů VŠCHT

Dlouhodobě spolupracujeme s Ústavem keramiky a skla Fakulty chemické technologie při Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, a tak nás těší, že jsme i letos byli pozváni na tradiční Studentskou vědeckou konferenci 2022, ve které studenti představují výsledky své práce v oblasti anorganických nekovových materiálů, restaurování a konzervování skla a keramiky.

Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 se studentské soutěže za Lafarge Cement, a.s. zúčastnili Martin Kadlec, Jiří Brokl, Jan Řechtáček a Lenka Holubová. Jsme rádi, že můžeme mladé a nadějné studenty podpořit finančním darem, ale také že můžeme navázat kontakty, které se mohou v budoucnu rozvinout v kvalitní pracovní spolupráci.

Dvacet čtyři studentů od druhých do pátých ročníků na konferenci prezentovalo před odbornou komisí a odbornou veřejností své seminární výzkumné práce, tři z nich jsme ohodnotili finančním darem. Nejvíce nás zaujali studenti, kteří zpracovali tato témata: puculánová aktivita jílů pro stavebnictví, studium alkalickokřemičité reakce pojiv s obsahem fluidního popílku a využití odpadního skla ve stavebnictví.

Využili jsme také možnosti podívat se do místních laboratoří. Nelze pochybovat o tom, že spolupráce se školami je oboustranným přínosem. Spolupráce s Ústavem skla a keramiky tímto nekončí. Již v lednu 2023 proběhne v Čížkovicích schůzka týkající se možné výzkumné činnosti v oblasti kalcinovaných jílů a alternativních surovin. Tato schůzka bude spojena s exkurzí pro zájemce z řad studentů a pedagogů VŠCHT.

Image
Vedecka_konference.jpeg
Zajímavá Vás, s jakými dalšími vysokými školami spolupracujeme?