V našem lomu proběhl další geologický výzkum

Pravidelně jsou v našem lomu v Úpohlavech, který máme od cementárny vzdálen zhruba 3 km, prováděny geologické výzkumy, protože se v lomu nachází velké množství fosilií. Lom je bohatý také na vápencový slín, který povrchově těžíme a využíváme jako základní surovinu pro výrobu cementu.

Koncem října proběhl terénní výzkum v činném lomu v Úpohlavech. Dlouholetý výzkum pracovníků Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze přijel podpořit prof. Andy S. Gale z univerzity v Portsmouthu. Společně s ním se vzorkování zúčastnila i doktorandka Ústavu geologie a paleontologie Mgr. Lucie Kunstmüllerová. Po vzorkování přijdou na řadu laboratorní práce, jejichž cílem bude zjistit křídové, tedy 89 miliónů let staré, mikroskopické lilijice (ostnokožci), které prodělávaly velmi rychlou evoluci a šířily se do všech tehdejších moří. Výsledkem bude mimo jiné porovnání jejich výskytů u nás, v Anglii a Africe. Kromě mikroskopických, okem neviditelných živočichů, se podařilo tradičně nalézt zuby žraloků (Cretoxyrhina) a ježovky (Micraster).

Image
Lom_Lafarge

Bohatá ložiska vápence v lomu v Úpohlavech byla využívána k výrobě cementu již před více než 100 lety. V současnosti po vytěžený vápencového slínu vracíme do prostoru skrývku, aby se ornice a pozemky mohly dále zemědělsky využít. Pokud se příští generace budou stále ještě zabývat zemědělstvím, zanecháme jim prostor pro tuto činnost ve výborné kondici. Devadesát procent z celkové plochy rekultivace tvoří plocha zemědělská, ve zbývající části budou vytvořeny podmínky pro vznik krajinných prvků blízkých přírodě, jako jsou remízky nebo jezírka, do nichž budou vyústěny občasné vodoteče s funkcí melioračních rýh. Napříč rekultivovanou plochou jsou plánované biokoridory propojující biocentra v okolí stávajícího lomu. Tyto prvky v krajině jsou též příslibem větší druhové rozmanitosti.

Do lomu je možné vstupovat pouze po dohodě se společností Lafarge Cement.

K přírodě přistupujeme s respektem. Zjistěte, co vše pro tuto oblast děláme: