Uzavření mostu před expedicí od 1. 11. 2021

 

UPOZORNĚNÍ – dopravní změny před cementárnou

 • Dne 1. 11. 2021 došlo k zastavení provozu na tzv. dlouhém mostě vedoucím k expedici Lafarge Cement, a.s. Ke stejnému dni byl otevřen nově zrekonstruovaný tzv. krátký most před samotnou cementárnou.
 • Do expedice a do areálu a k čerpací stanici společnosti A.G. Service s.r.o. se jezdí po objízdné trase a zrekonstruovaném krátkém mostě.
 • Zastávka autobusu zůstává na stejném místě. Pro osobní auta parkující před cementárnou a na pro chodce značeném přístupu do cementárny podél kolejové vlečky se nic nemění (průchod pod tzv. krátkým mostem je i nadále zakázán).
 • Předpokládaný termín dokončení rekonstrukce dlouhého mostu je listopad 2022.
 • Prosíme vás, vzhledem ke změnám, věnujte zvýšenou pozornost dopravnímu značení a místním omezením a důsledně dbejte i pokynů naší ostrahy.
 • V případě dotazů či podnětů kontaktujte Ing. Jaroslava Chobota na tel. 725 569 683. 
20211029 map cesky

The traffic changes in front of the ČÍŽKOVICE cement plant

 • From November 1st 2021, traffic is stopped on the so-called long bridge leading to the Dispatch area of Lafarge Cement, a.s. On the same day, a newly reconstructed so-called short bridge in front of the cement plant itself is opened.
 • To the Lafarge’s Dispatch area and to the A.G. Service s.r.o. area and their filling station it is driven on a detour and a renovated short bridge.
 • The bus stop remains in the same place. For passenger cars parked in front of the cement plant and for pedestrians marked access to the cement plant along the railway siding does not change anything (the passage under the so-called short bridge continues to be prohibited).
 • The expected date of completion of the reconstruction of the long bridge is November 2022.
 • Due to the changes, please pay increased attention to traffic signs and local restrictions, and strictly follow the instructions of our Security. 
 • In case of questions or suggestions contact Mr. Jaroslav Chobot, phone:  420 725 569 683.
20211029 map english