Sociální výpomoc

 
  • Nabídka pomoci zaměstnavatele v tíživé finanční, sociální nebo životní situaci

    • zaměstnanci lze poskytnou zápůjčku v případě postižení živelnou pohromou na bytové účely až do výše 1 000 000 Kč a zároveň k překlenutí tíživé finanční situace až do výše 200 000 Kč

    • případné další možnosti na základě individuálního posouzení situace zaměstnance