Školení záchranného týmu cementárny

 

Pro skupinu Holcim je bezpečnost a ochrana zdraví při práci (jak zaměstnanců, tak dodavatelů) důležitou prioritou, kterou se snaží dostat všem pracovníkům vykonávající svou práci uvnitř i vně areálu cementárny do povědomí. I z tohoto důvodu pořádá každoročně ve všech svých závodech po celém světě tzv. Celosvětové Dny BOZP, jejichž součástí je již tradičně vyhlášení soutěže pro zaměstnance, případně i dodavatele.

Soutěž Dnů BOZP 2020 měla motto „Od nápadu k akci“. Zaměstnanci měli možnost přispět svými dobrými postupy k bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovišti. Vítězný příspěvek se týkal zlepšení školení záchranného týmu naší cementárny a členové vedení společnosti rozhodli, že jej v následujícím roce (tj. v letošním roce 2021) zrealizujeme.

20211210 skoleni zachranneho tymu

V říjnu 2021 se tak nakonec i stalo. Povinného školení první pomoci pro náš záchranný tým se zúčastnilo 26 zaměstnanců a podoba školení poprvé po letech doznala větších změn.

Školení z minulých let se zaměřovala především na teoretický výklad. Letošní školení, jehož teoretická část tvořila zhruba jen jednu třetinu školicího času, se soustředilo více na praktické uplatnění nabytých znalostí a jejich opakování, dokud se účastníkům nedostaly dokonale „pod kůži“. Důraz byl kladen zejména na nácvik správných postupů v případě naléhavých život ohrožujících stavů - bezvědomí, zástava dechu, zástava srdce a masivní krvácení. Ostatní méně závažná zranění se úmyslně neprobírala, aby se ve změti informací neztratilo to, co je v případě záchrany života skutečně podstatné.

Lektor členy záchranného týmu při úvodní simulované nehodě (úraz elektrickým proudem) také naučil velice důležitou věc, a to nezapomínat při záchraně druhých na svou vlastní bezpečnost. Naučil je, jak krizovou situaci nejdříve vyhodnotit, zabezpečit vozidlo při autonehodě, na jakou tísňovou linku volat a jaké informace operátorovi linky podávat nebo které zranění je zapotřebí ošetřit prioritně a které může počkat.

Teoretické a praktické znalosti byly na konci prověřeny při simulované dopravní nehodě s figuranty z řad našich zaměstnanců, kteří měli realisticky vypadající zranění. Lektor každého člena záchranného týmu celou dobu sledoval a dával cennou zpětnou vazbu.

Realizace školení v nové formě je zářným příkladem toho, že má smysl předkládat nové nápady členům vedení cementárny.