Report o klimatu

 

Budoucnost se nepíše, ale staví. To je filozofií, která dokonale vystihuje skupinu Holcim, jíž jsme jako Lafarge Cement součástí. Naše strategie k dosažení bezuhlíkatého stavebnictví bereme vážně a stanovujeme si konkrétní cíle, které každý rok vyhodnocujeme. O tom, že se nejedná jen o planá slova, svědčí Report o klimatu, který shrnuje, kam jsme se posunuli a jak se nám daří cíle naplňovat.

Za rok 2021 jsme například zrecyklovali 54 milionů tun materiálu napříč všemi našimi závody po celém světě, o 17 %; více než v roce 2020. V čísle je také zahrnuto 6,6 milionů tun stavebního a demoličního odpadu. Což je stejné, jako byste každý den naložili tisíc kamionů tohoto odpadu. Do roku 2030 chceme recyklovat 100 milionů tun materiálu. Podařilo se nám také snížit produkci CO2, který při výrobě v cementářském průmyslu vzniká. Z 576 kg CO2 na tunu cementu v roce 2018 jsme se loni dostali na hodnotu 553 kg.

Jaké další cíle se nám daří naplňovat? Dočtete se ve zmíněném reportu.

report screenshot