Holcim přijal závazek nulového dopadu na životní prostředí. Ke krokům nadnárodní skupiny se hlásí i HOLCIM ČESKO.

 
net zero logo blue2

Společnost Holcim se připojuje k výzvě „Business Ambition for 1.5 °C“ nezávislé iniciativy Science Based Targets (SBTi). Výzva podněcuje k dosažení snížení hranice globálního oteplování pod 1,5 °C. Holcim se stává první globální společností dodávající stavební materiály a řešení, která přijímá závazek plnit tyto stanovené cíle v boji proti klimatickým změnám. Hlavním úkolem následujících tří dekád je v tomto ohledu stát se firmou s nulovým dopadem na životní prostředí. Tomuto příslibu přeje vedoucí postavení společnosti Holcim v oblasti zelených staveb, její moderní řešení i špičkové produkty. Předním cílem do roku 2030 je snížení emisí CO2 o více než 20 %. Opatření ke snížení emisí přijímá již dlouhodobě i česká společnost Holcim Česko patřící do skupiny Holcim.

 

Významné snížení uhlíkové stopy do roku 2030

Beton je po vodě druhým nejfrekventovanějším industriálním materiálem, s čímž úzce souvisí i globální množství emisí oxidu uhličitého. Dodavatel stavebních materiálů Holcim se do roku 2030 zavázal míru emisí CO2 dále snižovat na 475 kg čistého CO2 na tunu cementu. Emise skleníkových plynů bude tak do příštích deseti let snížena o 21 % na tunu cementu v porovnání s rokem 2018. V rámci toho Holcim sníží všechny přímé emise skleníkových plynů plynoucí z činností organizace o 17,5 % na tunu cementu a emise skleníkových plynů z elektřiny zakoupené a spotřebované organizací o 65 % na tunu cementu. Do roku 2030 se společnost Holcim dále zavázala k nárůstu používání nízkouhlíkových a uhlíkově neutrálních produktů, jako jsou ekologický beton ECOPact nebo cement z recyklovaných stavebních materiálů Susteno. Společnost také zrecykluje 100 milionů tun odpadu a vedlejších produktů na energii a suroviny, vyvine a využije nové cementy s novými pojivy, zdvojnásobí množství paliv pocházejících z odpadu při výrobě a zahájí provoz prvního zařízení na výrobu cementu s nulovou produkcí CO2. Kromě toho sníží společnost i nepřímé emise z činností organizace, které pocházejí ze zdrojů, které nevlastní nebo nekontrolují.

 

Ambice do roku 2050

S cíli naplánovanými do roku 2030 však snahy Holcim o minimalizaci dopadu na životní prostředí nekončí. Společnost bude v nadcházejících desetiletích ve spolupráci s iniciativou SBTi vyvíjet a nasazovat nové technologie, aby pokračovala na cestě k nulovému dopadu na životní prostředí.

 

Spolupráce přináší výsledky

„Věřím v budování světa, který funguje pro lidi a pro planetu. Proto přicházíme s novým pohledem a přístupem k tomu, jak stavět, abychom docílili ekologičtějších řešení,“ říká Jan Jenisch, generální ředitel Holcim, a dodává: „Jsem velmi nadšený ze spolupráce s SBTi a z toho, že aplikujeme přísné vědecky podložené přístupy k formování našeho plánu nulového dopadu na životní prostředí a že stupňujeme naše úsilí o podstatné snížení naší CO2 stopy.“ „Jako největší světový výrobce cementu máme klíčovou roli při řešení dnešní klimatické krize. Na naší cestě k tomu, abychom se stali společností s nulovým dopadem na životní prostředí, jsme odhodláni podporovat i naše zákazníky v jejich ambicích snižovat množství CO2. Žádná společnost nedokáže zvládnout dnešní výzvu v oblasti klimatu sama, proto se spojujeme a hledáme partnery v našem snažení,“ vysvětluje Magali Anderson, vedoucí pro udržitelný rozvoj Holcim.

 

Na dopad na životní prostředí nezapomíná ani česká cementárna

„Přijetí závazku nulového dopadu na životní prostředí skupiny Holcim kvitujeme a k tomuto slibu se rádi připojujeme,“ říká Miroslav Kratochvíl, generální ředitel Holcim (Česko). Ve snaze snížit dopady na životní prostředí společnost se sídlem v Čížkovicích nedaleko Lovosic podniká dlouhodobě už řadu kroků: „Nepřetržitě inovujeme náš výrobní proces a optimalizujeme výrobkové portfolio. V naší nabídce je již dnes několik produktů odpovídajících požadavku na „zelený“ cement. Investujeme do stále šetrnější výroby vůči životnímu prostředí. Využíváme nejlepších dostupných technologií a zároveň soustavně vkládáme prostředky do opatření, která umožňují snižovat emise. Samozřejmostí pro nás je i rekultivace vytěžených částí lomu. Ani do budoucna nechceme od tohoto přístupu ustoupit, naopak věříme, že výstavba v souladu s prospěchem pro lidstvo i planetu, s nulovým dopadem na životní prostředí, je jedinou správnou cestou,“ uzavírá Miroslav Kratochvíl.

 

Holcim

Holcim je přední světový dodavatel stavebních materiálů a řešení, která slouží zedníkům, stavitelům, architektům a inženýrům po celém světě. Vyrábí cement, kamenivo a beton, které se používají na stavební projekty od cenově dostupného bydlení a malých, místních projektů až po ty největší, technicky a architektonicky náročné infrastrukturní stavby. Poskytuje inovativní produkty a stavební řešení s jasným závazkem k sociální a environmentální udržitelnosti. Holcim sídlí ve Švýcarsku a operuje v 80 zemích po celém světě.

 

Holcim Česko

Akciová společnost Holcim Česko patří už 120 let mezi renomované výrobce stavebních materiálů na českém i německém trhu. Staví nejen na dlouholeté zkušenosti, ale také na kvalitě a inovacích. Disponuje nejširší nabídkou cementů na trhu. Zodpovědně řeší otázky životního prostředí a soustavně investuje do zařízení a technologií. Moderní závod společnosti Holcim Česko se nachází v Čížkovicích nedaleko Lovosic.