Poradna multibat plus

 

Máte pro nás nějaký podnět, nebo se potřebujete na cokoli zeptat? Kontaktujte nás přes naši webovou poradnu. Všechny vaše dotazy zodpovíme nejpozději do 7 dní.

Obsah vzduchu v maltě z Multibatu PLUS vs. sanační omítky

Dobrý den,

děkujeme Vám za Váš dotaz.

Multibat PLUS je cement pro zdění třídy MC 5 dle ČSN EN 413 - 1. V této normě je požadavek na obsah vzduchu v čerstvé maltě mezi 8 a 22 %.

V našich laboratorních podmínkách má normomalta obsah vzduchu  obvykle 15 %. 

Zvýšení obsahu vzduchu v čerstvé maltě můžete pomoci delší dobou míchání. 

Co se týká písku, obvykle mají větší provzdušňovací účinek písky s vyšším podílem jemných částí, ale nemyslím si, že tímto způsobem vzduch naženeme. Těžko budeme testovat druhy písků z různých pískoven v domácích podmínkách.

Další možností, jak vzduch v čerstvé maltě navýšit, jsou provzdušňovací přísady. Existují přípravky, které Vám vzduch v čerstvé maltě výrazně navýší. V případě použití těchto přísad musíte kontaktovat jejich výrobce. Nezapomínejte, že každý vzduch navíc ovlivní negativně konečnou pevnost omítky.

Malty z Multibatu PLUS nejsou sanační. Sanační malty mají více než 25 % vzduchu v čerstvé maltě. Další otázkou je skutečná pórovitost hotové omítky, druh pórovitosti apod. Pórovitost malty v zatvrdlém stavu je hlavní charakteristikou sanační omítky. Touto charakteristikou jsme se ale u malt z Multibatu PLUS nikdy nezabývali. Sanační omítka navíc obsahuje i hydrofobní přísady, které zabraňují vzlínání vlhkosti apod. Je tedy na zvážení, zda nepoužít na tento projekt skutečnou sanační maltu.

Věříme, že jsme Vám alespoň trochu pomohli a přejeme ať se dílo podaří. 

Jaký použít písek na omítání?

Dobrý den,

děkujeme Vám za Váš dotaz.

Multibat PLUS je vhodné míchat pouze s kamenivem vhodným pro malty podle ČSN EN 13139 ed. 2.  Obecně se dá říct, že písek, který koupíte z pískovny, by měl být pro přípravu malt vhodný. Dle mých zkušeností bych Vám rozhodně doporučil použít písek "červený maltový", se kterým bude práce snazší. Malta s tímto pískem lépe drží na zdi, je lépe zpracovatelná apod.  Pokud byste měl nějaké pochybnosti, je dobré před provedením práce někde na malém kousku zdi vyzkoušet, jak malta s Multibatem funguje (např. zda drží na povrchu, nepraská apod.). V případě, že je vše v pořádku, můžete v práci bez problémů pokračovat.

Přeji pěkný den.

Lze Použít Multibat PLUS na omítání pískovce a žuly?

Dobrý den,

děkujeme Vám za Váš dotaz.

Oba materiály jsou rozdílné. Pískovec je na rozdíl od žuly nasákavý, tzn. lze použít běžnou technologii: podhoz, jádro, štuk. Je nutno dát pozor na kvalitu povrchu pískovce, nemělo by docházet k odlučování povrchových zrn. Kámen by rovněž neměl být mokrý (vlhký) od vzlínající nebo pronikající vlhkosti. V každém případě bych doporučil použít výztužnou síť (perlinku). Žula je nenasákavá. V tomto případě je asi nejlepší použít speciální podhoz na nenasákavé materiály (nabízí řada výrobců), pak už lze pokračovat běžnou technologií. Opět použít výztužnou síť. Žula (platí ale i pro jiné horniny) má ještě  navíc jednu nepříjemnou vlastnost. Udržuje si nízkou teplotu (záleží samozřejmě na ročním období a aktuálním počasí), což může způsobit kondenzaci vody na povrchu omítky. To se projeví následným "prokopírováním" spárořezu  na vnější omítce. Asi by tedy bylo lepší použít nějakou lehčenou omítku, ale tomuto celkem obvyklému jevu nelze zabránit stoprocentně.

Doufám, že Vás naše odpověď uspokojila. V případě dalších dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.

Děkujeme a přejeme krásný den.    

Mohu pracovat s Multibatem PLUS za nízkých teplot?

Dobrý den,

děkujeme Vám za Váš dotaz.

Naše rada je jednoduchá, snažit se nízkým teplotám vyhnout. Doporučujeme provádět práce při teplotách nad 5 °C.

Je nám jasné, že toto nelze vždy v reálném provoze splnit. My s těmito přísadami nemáme zkušenosti, jednak je jich velké množství a jednak za jejich funkci ručí výrobce přísad, my jsme výrobci cementu.

Přísada, na kterou jste mi poslal odkaz, je urychlující přísada tuhnutí a tvrdnutí. Multibat PLUS je cement pro zdění třídy MC 5. Tzn. že konečná pevnost resp. 28 denní pevnost je vyšší než 5 MPa. Princip těchto přísad je urychlit hydratační reakci tak, aby pevnost betonu resp. malty byla vyšší, než tlak který vyvine rozpínání mrznoucí vody. Při mrznutí je podstatná objemová změna vody, která při přechodu do pevného skupenství změní svůj objem asi o 8-9 procent. Při tomto rozpínání vzniká tlak, který pak omítku roztrhá. Další problém je hydratační reakce, která se kolem 5 °C zastavuje tzn. že omítka, nebo zdící malta neztvrdne a pod.

Doufám, že jsme Vám nějak osvětlili situaci. Pro více informací bych se obrátil na výrobce přísady. 

V případě dalších dotazů se na nás prosím neváhejte obrátit.    

Jak správně vložit perlinku do omítky s Multibatem PLUS?

Dobrý den, 

děkujeme Vám za Váš dotaz.

Ve špricu Vám, obávám se, nebude perlinka pořádně držet. Špric se míchá v poměru 1 : 2 s pískem. Konzistence je velmi řídká, aby práce byla co nejsnadnější. Navíc perlinka by v této vrstvě nefungovala správně.

Perlinka by se měla vkládat na problémových místech do malty, do dvou třetin konečné vrstvy malty. Perlinka by měla mít oka alespoň 8*8 mm. Podle našich zkušeností není nutné perlinku dávat do celé omítky, ale jen na místech spojů, přechodů apod.

Doufám, že Vám takto odpověď stačí. Přeji Vám správně provedenou práci.    

Mohu použít Multibat na omítku zdi z nepálených cihel (vepříků)? Případně jaký?

Dobrý den,

děkujeme vám za dotaz.

V použití Multibatu PLUS na nepálené cihly nevidíme problém. Jedná se o silně nasákavý materiál s často ne moc soudržným povrchem. Je proto před začátkem práce potřeba správně připravit povrch. Ten by měl být hlavně zbaven nesoudržných částí. Před samotným omítáním bychom doporučili provést nejprve celoplošný špric -  1 díl Multibat PLUS : 2 díly písku. Povrch před špricováním bychom lehce navlhčili tak, aby materiál na zdi bez problémů chytal.
viz http://www.multibat.cz/wps/portal/multibat/Priprava-podkladu

Poté na takto připravený podklad provést samotné omítání. V případě větší vrstvy bychom do malty vložili perlinku s oky 8*8 mm, toto je  na vašem uvážení. Perlinka snižuje tvorbu trhlin.

Dbejte prosím v současné době na min teplotu provedení práce + 5 °C.

Doufáme, že jsme vás naší odpovědí uspokojili. V případě dalších dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.

Děkuji a přeji příjemný den, ať se dílo povede.

Mohu do Multibatu přimíchat tekutou sanační omítku Baurex?

Dobrý den,

děkujeme Vám za váš dotaz.

Obecně vzato platí, že tyto sanační přísady fungují na principu vnášení vzduchu do čerstvé malty a tvoří tím po ztvrdnutí v této maltě póry, které pak umožňují zdím dýchat a zároveň zabraňují "vysolovaní solí" na povrchu zdí. Tyto soli zůstanou zadrženy v těchto pórech a nedochází k nežádoucím vizuálním projevům na povrchu díla.

Z našich zkušeností víme, že se nesmí tyto přísady míchat s pojivy na principu vápna. 
Multibatu PLUS za založen na principu tuhnutí a tvrdnutí slínkových minerálů, stejně jako cement. Jedná se o cement pro zdění třídy MC 5. Samotné pojivo Multibat PLUS již obsahuje provzdušňovací přísadu, která do malt vnáší určité množství vzduchu, mezi 8 - 22%. Tato hodnota je závislá na druhu písku, na době míchání a pod.

Přesto bychom doporučili kontaktovat výrobce přísady pro více informací a zároveň bychom v malém množství vyzkoušeli na malém kousku zdi reakci mezi přísadou a dalšími komponenty.

Věřím, že se dílo povede a budete spokojen.Pěkný den.    

Lze Multibat Plus použít na zateplený dům polystyrenem?

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz.

Standardně se na polystyren natahuje lepidlo s perlinkou a nějaká další konečná finálová vrstva.

Nahazovat Multibat PLUS přímo na polystyren nedoporučujeme. Polystyren má nesavý povrch, tudíž přilnavost malty z Multibatu PLUS by nemusela mít dostatečnou hodnotu. Cementová lepidla, která se natahují na polystyren, obvykle obsahují různé druhy a množství disperze, celulóz, či jiných přísad, která výrazně zvyšují přídržnost tohoto materiálu k nesavým povrchům.Zvolili bychom tedy raději standardní postup cementovým lepidlem a perlinkou.

Je možné na omítku z Multibatu Plus aplikovat venkovní štuk + fasadní barvu?

Dobrý den,

děkujeme za váš dotaz.

Ano, na omítku z Multibatu PLUS je možné aplikovat venkovní štuk a fasádní barvu. Jedná se o standardní stavební materiál na bázi hydraulických pojiv. 

Mohu Multibatem Plus omitat thermo bloky, konkretne superizolacni cihly Heluz Sti?

Dobrý den,

děkujeme za váš dotaz.

Pokud výrobce cihel doporučuje použití specifických omítek, řídili bychom se jeho doporučením.
Někdy se však dá jen těžko rozpoznat, zda některá doporučení mají oprávněný technický podklad, či jsou jen marketingovou strategií firmy.

Mohu pro lepší zpracování omitky (tl. cca 12 mm) mísit Multibat s pískem frakce 0/1 či 0/2?

Dobrý den, 

děkujeme Vám za Váš dotaz.

Multibat PLUS je cement pro zdění dle ČSN EN 413-1, pevnostní třídy MC 5. Měření pevností se provádí s pískem frakce 0/4. Pokud použijete jemnější písek, dá se předpokládat hladší povrch takto připravené malty. Z hlediska pevností se dá těžko určit, zda budou vyšší, nebo naopak nižší. Toto záleží na výsledné granulometrické křivce takto připravené malty. Ne vždy platí, čím jemnější materiál, tím větší konečná pevnost. Dále platí, že čím je písek, nebo obecně kamenivo hrubší, tím se dají vytvořit silnější vrstvy materiálu s menším množstvím mikrotrhlin.Dle našich zkušeností nepředpokládáme nějaké problémy při zhotovení omítky z jemnějšího písku.

Lze dosáhnout Multibatem PLUS 10 MPa změnou míchacích poměrů?

Dobrý den,

děkujeme vám za váš dotaz.

Náš  produkt Multibat PLUS je cement pro zdění dle ČSN EN 413-1, pevnostní třídy MC 5. To znamená, že při zkoušení pevnosti v tlaku dle této normy je pevnost malty min. 5 MPa po 28 dnech. Malta se pro testování připravuje v poměru 1 díl cementu : 3 dílům normového písku : 0,5 dílu vody.Reálné výsledky kontrolních zkoušek dosahují hodnot právě kolem 10 MPa. 
Při přípravě malty v poměru 1:3 se tedy dostanete na pevnosti v tlaku řádově 10 MPa.Nezapomeňte však, že pevnost v tlaku je ovlivněna nejen poměrem mísení, ale také např. kvalitou písku.

Dá se Multibat PLUS použít na omítání zdí z opuky?

Dobrý den, 

Multibat PLUS bychom na omítání opuky nedoporučili.

Obecně materiály na bázi cementu (slínku) nejsou na opuku příliš vhodné (opuka je kyselé povahy). Dříve se používalo hydraulické vápno, dodnes je památkáři mnohde doporučováno (u nás se již nevyrábí). Na opuku existují speciální maltové směsi na bázi vápna (vzdušného i hydraulického). Nicméně i nadále se experimentuje. Praktici doporučují použití sanačních omítek - od prostřiku až po štuk. Lze však použít i klasický cementový prostřik, je nutno ho ale nanést "siťovitě" do kříže (na cca 50% plochy) v nepříliš silné vrstvě. Lze udělat první spojovací vrstvu mezi zdivem a omítkou (prostřik) i na bázi hydraulického vápna, dále nanést klasickou jádrovou omítku (ta už by mohla být i z Multibatu PLUS). Vždy ale záleží na kvalitě a soudržnosti zdiva a na jeho vlhkosti. Toto nelze podcenit.

Budu připravovat menší množství malty. Kolik multibatu v litrech obsahuje pytel 25 kg?

Sypná hmotnost Multibatu PLUS (tedy kolik kilogramů váží jeden litr) je velmi závislá na "načeření" Multibatu.Je-li Multibat PLUS volně nasypán, je sypná hmotnost cca 1 kg/litr.V pytli, kde je Multibat PLUS "slisován" skladováním na paletě a dopravou, je tato hodnota vyšší.Tip: pro přípravu malého množství malty je vhodné vědro a elektrické ruční míchadlo (metla).

Dá se Multibat PLUS použít univerzálně se všemi druhy písků?

Dobrý den,

ne, Multibat PLUS je vhodné míchat pouze s kamenivem vhodným pro malty podle ČSN EN 13139 ed. 2.  Obecně se dá říct, že písek, který koupíte z pískovny, by měl být pro přípravu malt vhodný. Pokud byste měl nějaké pochybnosti, je dobré před provedením práce někde na malém kousku zdi vyzkoušet, jak malta s Multibatem funguje (např. zda drží na povrchu, nepraská apod.).

V případě, že je vše v pořádku, můžete v práci bez problémů pokračovat.

 

Do jaké vrstvy omítky mohu Multibat použít a jak mám postupovat?

Dobrý den,

v jednom pracovním cyklu je možné provést omítku o maximální tloušťce 20 mm. Pokud je potřeba provést omítky ve větší tloušťce, je nutné omítání rozdělit do více pracovních operací. Vrstvení malty se musí provést v krátkém časovém sledu za sebou tzv. čerstvé do čerstvé, až docílíte potřebné tloušťky omítek.

 

Proč bych si měl Multibat koupit místo klasického vápna a cementu?

Dobrý den,

důvodů je hned několik. První a zároveň nejdůležitější argument je cena. V současnosti při použití Multibatu PLUS se cena 1 m2 omítky pohybuje mezi 22 až 28 korunami, při použití vápna a cementu se cena pohybuje mezi 34 až 40 korunami za 1 m2. Dalším argumentem proč použít Multibat PLUS je počet vstupních surovin.

Při práci s Multibatem PLUS smícháte jen pojivo, písek a vodu. Pokud se rozhodnete pro vápenocementovou omítku, potřebujete cement, vápno, písek a vodu. Více vstupních surovin znamená více manipulace, více možností kde udělat chybu apod.

 

Mohu Multibatem zdít zdi z kamene?

Dobrý den,

ano, maltu připravenou z Multibatu PLUS můžete bez problémů použít i na stavby z kamene.

 

Zvýší se přidáním cementu pevnost, bude malta "mastnější"?

Dobrý den,

přidávání cementu a dalších pojiv se nedoporučuje. Vlastnosti Multibatu PLUS jsou nastaveny tak, aby všechny užitné vlastnosti byly v rovnováze. Při doporučeném dávkování Multibat PLUS vyrobíte maltu s dostatečnou pevností, nepraskající, prodyšnou s výbornou přilnavostí.

 

Je aplikace Multibatu specifická oproti maltové směsi nebo cementovápenné maltě?

Dobrý den,

práce s maltou vyrobenou z Multibatu PLUS je velmi snadná. Při vývoji bylo spolupracováno s celou řadou řemeslníků a podle jejich doporučení byly vlastnosti Multibatu PLUS vyvinuty. Docílili jsme tak ideální kombinace vlastností těchto malt. Malty se snadno zpracovávají, nanášejí, vyrovnávají. Jejich příprava je velice jednoduchá. Doporučujeme dodržovat dávkování 1 díl Multibatu PLUS : 4,5 dílů písku v případě malty pro zdění a 1 díl Multibatu PLUS : 6 dílům písku v případě malty pro omítání.

Na každém balení Multibatu PLUS je tento poměr uveden spolu s návodem na zpracování.

 

Jaká je doba skladování Multibatu? Dá se nějak ovlivnit např. uložením v sudu?

Dobrý den,

doba skladování Multibatu PLUS je standardně 90 dní od data uvedeného na obalu. Pytle Multibatu PLUS jsou vybaveny PE folií, která napomáhá vyšší odolnosti proti vlhkosti apod. Každé zabalení pytle do igelitu, případně zavření do vzduchotěsného sudu obecně pomáhá. Po uplynutí 90denní doby skladování je před prací nutné ověřit, zda si Multibat PLUS zachoval všechny své deklarované vlastnosti.

Nebude-li Multibat PLUS při skladování dostatečně chráněn proti působení vlhkosti (na dešti, ve vlhké kůlně apod.), může dojít ke zhrudkování před vypršením doby skladovatelnosti.

 

Kde mohu Multibat koupit a za jakou cenu?

Dobrý den,

informace o místech, kde koupit Multibat PLUS, naleznete na www.multibat.cz záložka kde nakoupit. Zde naleznete aktuální prodejní místa našeho produktu. Cena Multibatu PLUS se pak odvíjí od politiky prodejce.

Pokud si vyberete místo, kde Multibat PLUS chcete koupit, prodejna vám cenu tohoto produktu určitě ráda poskytne.