Podpořili jsme město Třebenice

 

Čížkovická cementárna se snaží být maximálně společensky a ekologicky odpovědnou firmou. Její činnost je úzce propojena s regionem. Téměř 85 % zaměstnanců pochází a žije v nejbližším okolí. Společnost Lafarge Cement, a.s. si je vědoma svého dopadu na okolí.  Léta spolupracuje s přilehlými obcemi a sdruženími. Každoročně přispívá na ekologické projekty,  zlepšování infrastruktury, podporuje sociální služby nebo vzdělávání. Například v minulém roce město Třebenice použilo finanční příspěvek od cementárny na výsadbu 100 tisů v zahradě českého granátu a  na náhradní výsadbu stromů, vrby bílé a olše šedé, u potoka Modly v místě nazývaném U křížku. 

Informace o dalších akcích, které jsme v regionu podpořili naleznete zde.