Ohlédnutí za rokem 2022

 

I v roce 2022 jsme podpořili projekty a aktivity okolních obcí a dalších organizací v regionu formou dárcovství a sponzoringu. Naše finance směřovaly do oblastí životního prostředí, rozvoje infrastruktury, vzdělávání, sociální oblasti a zdraví.

Soustřeďujeme se především na dlouhodobou spolupráci. Již od roku 2006 podporujeme Centrum pro náhradní rodinnou péči (CPNRP) v Litoměřicích. Letos jsme přispěli na poradnu pro náhradní rodinnou péči a provoz centra částkou 600 tis. Kč. Součástí spolupráce je i účast našich zaměstnanců na tradičním zářijovém „Běhu pro náhradní rodiny“. Naším dalším větším projektem je festival Hudební setkání, netradičně pojaté koncerty a vystoupení propojující mluvené slovo s hudbou pořádané na méně známých hradech a zámcích severních Čech. V rámci spolupráce využíváme volné vstupenky na vystoupení pro naše obchodní partnery a zaměstnance.

Dlouhodobá je i naše spolupráce s Českou společností ornitologickou, sponzoring od nás směřuje především na podporu ohrožených sýčků. Zástupci ČSO se pravidelně účastní našich „Dnů otevřených dveří“, chystáme též možnost poslechu sýčků v terénu.

Podporujeme provoz Rodinného a mateřského centra Mozaika v Lovosicích a Dětskou farmu U Toníka v Brozanech, která pod centrum spadá. V rámci spolupráce s přilehlými obcemi jsme v roce 2022 financovali rozmanité projekty: v Úpohlavech nové prvky na dětské hřiště, v Siřejovicích rekonstrukci knihovny, v Sulejovicích generální opravu školního plotu, v Jenčicích dobudování vrchní části pergoly, v Třebenicích výsadbu dřevin a péči o stromy, v Čížkovicích obnovu zeleně u mateřské školy, ve Vrbičanech dopravní hřiště. Ve Vchynicích pokračujeme v podpoře rekonstrukce vchynického areálu, kde jsme přispěli na výměnu střechy.

Image
Lafarge_podporujeme_komunitu

V loňském roce jsme vyčlenili část prostředků na pomoc obětem války na Ukrajině, které přišly do našeho regionu. Menší částky byly rozděleny městům Třebenice a Libochovice, Evangelikálním Baptistům v Lovosicích a Centru sociální pomoci. Bezpečnost je u nás na prvním místě a kdo jiný přijede k požáru nebo havárii jako první, když ne hasiči. Loni jsme znovu po 5 letech zafinancovali velkolepé Hasičské slavnosti v Litoměřicích. Dva menší dary se týkaly naší spolupráce s VŠCHT a Střední odbornou školou technickou a zahradnickou v Lovosicích. V letošním roce plánujeme pokračovat v dlouhodobých projektech, ale připravujeme i zajímavou novinku. Vše se brzy dozvíte!

Dbáme o své okolí, přečtěte si více!