Opět jsme si připomněli důležitost bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti

Nedávno u nás v Lafarge proběhly DNY BOZP, tedy série školení o bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovišti. Lafarge Cement jakožto součást středně těžkého průmyslu velmi dbá na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a proto se naši zaměstnanci i vedoucí pracovníci pravidelně vzdělávají v oblasti BOZP. Školení tak probíhají několikrát do roka.

Tentokrát jsme nacvičovali například záchranu pracovníka, který zahrál pád při slézání do kolektoru, poranil si hlavu a upadl do bezvědomí. Důležité je, abychom znali úkony akutní první pomoci a byli schopni přivolat rychlou kvalifikovanou pomoc záchranářů. Obojí musí harmonicky fungovat a naši zaměstnanci musí umět se záchranáři komunikovat. Nechybělo samozřejmě školení první pomoci nebo evakuace, ale také povídání o předcházení syndromu vyhoření, protože nejenom fyzické zdraví, ale také to psychické je při naší náročné a zodpovědné práci důležité. A to ať již naši zaměstnanci sedí v kanceláři nebo pracují v provozu.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví jsou pro nás jako výrobní firmu největší prioritou. To nejcennější, co máme, je lidský život a zdraví. Naprostá většina úrazů je způsobena lidským chováním. Návyky, způsob přemýšlení, přístup a reakce pracovníků, ať už zaměstnanců, dodavatelů, nebo zákazníků je možné dlouhodobě pěstovat pozitivní firemní kulturou. Doposud nejúčinnější způsob je s pracovníky pravidelně mluvit, což začíná aktivním zapojením vedoucích pracovníků, kteří pravidelně chodí do provozu a mluví se zaměstnanci a dodavateli, kteří se v provozu vyskytují (např. řidiči), o možných nástrahách, sbírají zpětnou vazbu na potenciální rizika apod. Každý však prochází vstupními a následnými pravidelnými školeními. 

Podívejte se, jak se celý rok bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovišti věnujeme: