Obchodní komplex Plaza v Liberci

 
0001
Plaza Liberec, Palachova ulice
0002
Vizualizace Plaza Liberec

Komplex Liberec Plaza má hrubou půdorysnou plochu 80 x 130 m. Skládá se dvou přibližně stejných trojúhelníkových části, které rozděluje pěší diagonála. Pasáž je situována ve vstupním podlaží. Propojuje čtyři významné lokality: náměstí Dr. E. Beneše, ulici 5. května, ulici Palachovu a Zámecké náměstí. Dominantou celého objektu je nároží mezi ulicemi 5. května a Palachovou.

 

Stavba je založena v až 14 m hluboké, zapažené stavební jámě. Na celém půdorysu má čtyři podzemní podlaží a tři podlaží nadzemní, jen křídlo obrácené do Šaldova náměstí se vyhouplo do výšky sedmi nadzemních podlaží. Vzhledem k možnostem nasazení jeřábů byla zvolena monolitická varianta železobetonového skeletu. Základní modul nosné konstrukce stavby má půdorysné rozměry 8,30 x 8,30 m. V několika sekcích budovy byly podle dispozičních požadavků architekta některé sloupy základního modulu vynechány a rozpětí zvětšena na 16,60 x 16,60 m.

 

0003
Snímek z výstavby objektu z roku 2008

Nejnižší podzemní podlaží leží přibližně 6,5 m pod trvalou úrovní hladiny spodní vody. Suterén je přes svůj velký plošný rozsah navržen jako jeden dilatační celek a je realizován v technologii „bílé vany", tedy jako vodonepropustná železobetonová konstrukce, doplněná vnější pojistnou izolací bentonitovými rohožemi. Stropní konstrukce podzemních podlaží jsou z důvodu maximálního využití světlé výšky podlaží navrženy jako bezprůvlakové hřibové stropy se čtvercovými hlavicemi nad sloupy.

 

Vrchní stavba má konstrukci s oboustrannými nosnými rámy, jejichž příčle tvoří systém vzájemně pravoúhlých průvlaků, které podepírají po obvodě uložené křížem armované stropní desky. Nosná konstrukce nadzemních podlaží je půdorysně rozdělena na tři dilatační celky. První dilatační spáru přirozeně vytváří pasáž směřující od budovy Komerční banky směrem na Zámecké náměstí. Druhá dilatační spára odděluje vícepodlažní část na Šaldově náměstí.

 

Betonové směsi do všech částí budovy Plaza Liberec namíchala z cementů vyrobených v Akciové společnosti Holcim Česko společnost Zapa Liberec, subdodavatel betonů. Pro spodní stavbu pod hladinou spodní vody byl použit převážně beton C30/37 90d XC3, XA1, XD1, přičemž maximální pozornost byla věnována dokonalé zpracovatelnosti betonové směsi a především maximálnímu omezení smrštění ztvrdlého betonu. Na sloupy byl použit beton C35/45 XC3, XD1. Na vrchní stavbu byl převážně použit beton C30/37 XC1.

 

Liberec Plaza nabízí více než 120 obchodů na 19 000 m2 pronajímatelné plochy z celkových 50 000 m2.

 

Údaje o stavbě:

0004
Pohled z ptačí perspektivy

Developer: Plaza Centers

Stavebník - investor: P4 Plaza s.r.o.

Generální projektant:

ARK spol. s r.o., Ing. Arch. Pavel Janoušek, Ing. Arch. Boris Šonský

Generální dodavatel: Kajima

Subdodavatel betonů: Zapa Liberec

Použité betony:

C30/37 90d XC3, XA1, XD1; C35/45 XC3, XD1; C30/37 XC1

Spotřeba betonových směsí: cca 10 800 m3

Do betonů byly použity cementy z Holcim Česko

Zastavěná plocha objektu: cca 7 500 m2

Obestavěný prostor: cca 250 000 m3

Komerčně využitelné plochy: cca 20 000 m2

Parkovací stání: cca 480 míst

Zahájení stavby: 02/2007

Ukončení stavby: 03/2009