Nový třípolový most

Nový třípólový most na vjezdu do naší cementárny, který se rekonstruoval v období od března 2021 do 25.9.2021, je opět zprovozněn!

Most o délce 80 m je zrekonstruován díky speciálním technologiím, které pomocí hydrauliky zvedání mostních nosníků, zvládly stavbu na jedničku.  Za zmínku také stojí speciální technologie, při které se každé pole mostu zvedalo a probíhala kontrola a oprava ložisek u jednotlivých pilířů. Byl použit i speciální stavební stroj – beranidlo na sloupky svodidel. 

Pro ještě větší bezpečnost, která je naší prioritou, došlo při rekonstrukci k rozšíření části komunikace mostu pro vozidla o 50 cm. Nový povrch vozovky znamená i tišší provoz pro naše okolí. Na mostě je též nově vybudovaný chodník pro pěší. 

Stavbu realizovala společnost VIAMONT Servis a. s., která opravený most předala Holcim Česko ještě před smluveným termínem. 

Na celkovou rekonstrukci mostu bylo spotřebováno 400 tun betonu z Českého čížkovického cementu, 250 tun železa a 100 tun asfaltu. Celkem se zde odpracovalo 24 734 hodin. 

Údaje o stavbě

  • Název stavby: třípólový most
  • Zahájení stavby: 03/2021
  • Ukončení stavby: 09/2021
  • Místo: Čížkovice
  • Délka mostu: 80 m 
  • Rozšíření mostu: + 50 cm 
  • Předpokládaná investice: 91 mil. Kč
  • Zhotovitel mostu: VIAMONT Servis a. s.
  • Generální ředitel Viamontu: Josef Kalivoda
 
otevreni mostu 3

 

otevreni mostu 1