Multibat plus

Míchání

V této sekci naleznete vše k přípravě malt z Multibatu PLUS, např. pracovní návod nebo mísící poměry.

Zdění

V této části se dozvíte, jak pracovat s Multibatem PLUS při zdění. Součástí kapitoly jsou např. materiály, na které lze malty z Multibatu PLUS použít.

Příprava podkladu

Příprava podkladu (špricování) je základní pracovní operace, která je velice důležitá pro kvalitní dílo. Přípravu podkladu provádíme zředěnou maltou z Multibatu PLUS. Podkladní postřik (špric) slouží jako spojovací můstek mezi omítku a zdivem. Jak správně provést tento úkon se dozvíte v této kapitole. Obsahuje např. mísící poměry, důležitá doporučení před samotnou aplikací nebo maximální možnou vlhkost zdiva určeného k přípravě podkladu (špricování).

Omítání

Zhotovení omítek, které jsou krycí vrstvou zdiva, je nejdůležitějším pracovním krokem v celém procesu. Při omítání je třeba dbát na mnoho faktorů, které mohou ovlivnit výslednou kvalitu omítek. V této sekci naleznete výčet základních faktorů ovlivňujících omítání např. kvalita omítaného povrchu, vlhkost, apod. Dále zde naleznete, jak postupovat při potřebě omítání do větších vrstev, jak eliminovat trhliny v omítce a mnoho dalších užitečných informací.