Enterprise Office

Konstrukce

Stavba je řešená jako železobetonový skelet. Veškerý konstrukční beton pro stavbu dodávala společnost Frischbeton. Betony byly připraveny v betonárně v Horních Měcholupech, celkem na konstrukci bylo použito 24 000 m 3 betonu tříd C25/30 XC3 a C 25/30 XA1. Do betonu bylo spotřebováno 9 000 t cementu dodaného společností Holcim Česko. 

Pohled na budovu ze severu

Vizualizace budovy z jihu

Do země sahají čtyři podzemní podlaží, kde je 400 parkovacích stání a zázemí pro technické zařízení budovy. Spodní stavba je řešena jako tzv. bílá vana. Začínají zde rozvody vody, topení a vzduchotechniky, veškeré potrubí dosahuje velmi značných dimenzí, jak jsme se na vlastní oči přesvědčili. O vytápění, chlazení, přísun čerstvého vzduchu se postará systém vzduchotechniky rozvedený po celé budově, s lokálním nastavením teploty, což společně s možností větrání přirozeným vzduchem vytvoří komfortní prostředí. Z budovy je úžasný výhled na Prahu, obzvláště pak z vyšších pater.

Provoz na stavbě

V nižších podlažích jsme měli příležitost vidět přípravy pro hygienické zázemí, rozvody vzduchotechniky, chladicího potrubí a sprinklery. Ve vyšších podlažích pak montáž fasády a v nejvyšších ještě zastojkované stropy. Zajímavé je technické řešení dilatací, které je provedeno pomocí smršťovacích pásů umístěných příčně ve stropní desce po určitých vzdálenostech. Obdivuhodné je zvládnutí provozu stavby a staveniště, jelikož kolem budovy nezbývá už mnoho prostoru, z jedné strany je magistrála, z dalších jsou stávající sousední objekty, je zde tedy využit každý centimetr staveniště.

Snímek z průběhu stavby

Ukládání betonů do základů stavby

Ekologie a udržitelnost

Budova Enterprise má být v duchu současných trendů udržitelného stavebnictví ekologicky velmi šetrná. Na střeše budou instalována tepelná čerpadla, fasádu budou stínit venkovní žaluzie a v přízemí bude kolárna pro 50 jízdních kol. Projekt je precertifikován průkazem -BREEAM, očekává se, že po dokončení projektu získá stupeň BREEAM Excellent.

Údaje o stavbě:

Developer: Erste Group Immorent ČR

Architekt: Doc. Ing. arch. Vladimír Krátký

Generální dodavatel: Strabag

Dodavatel betonů: FRISCHBETON s.r.o. – Praha – Horní Měcholupy

Dodavatel cementů: Holcim Česko

Celková plocha: 31 691 m2

Kancelářské plochy: 29 069 m2

Termín dokončení: 4Q/2015